Bjørg Evjen

Bjørg Evjen - prosjektleder PITE

Bjørg Evjen - prosjektleder

Fagfelt/institusjon:
Professor dr. art. i historie
Faglig koordinator for Master’s Programme in Indigenous Studies
Ansatt ved Senter for samiske studier, UiT

Spesielle fagfelt:
samisk-, urfolks,- polar-, industri-, kvinne- og lokalhistorie.

Utvalgte publikasjoner:
2001: Velferd og mangfold, Tysfjord kommune 1950-2000, Tysfjord

2003: Hjemmedåp i det flerkulturelle Nord-Norge, om gamle tradisjoner i det moderne samfunnet, i Dåp og død, Museumskrift nr.3, Vadsø Museum.

2003: Peder Finnesen – vuostasj sámepolitihkkár guovlojs, i Bårjås, populærvitenskaplig tidsskrift fra Árran, lulesamisk senter.

2003: ”Vi flytter ikke!” Musken 1950-2000, i Bårjås, populærvitenskaplig tidsskrift fra Árran, lulesamisk senter.

2003: Sameforeninger og samebevegelsen etter 1950 – fra aktiv politisk, til samepolitisk aktiv, i Bårjås, populærvitenskaplig tidsskrift fra Árran, lulesamisk senter.

2003: Tysfjord kommune/Divtasvuona Suokhan, skal kommunen ha samisk navn?  i Bårjås, populærvitenskaplig tidsskrift fra Árran, lulesamisk senter.

2004: Samene sin plass i nordnorsk lokalhistorie, i Speculum Boreale No 4, Skriftserie fra Institutt for historie, Tromsø.

2004: Store Norske, kirka og presten – religiøs integrasjon av Svalbard, i Speculum Boreale No 5, Skriftserie fra Institutt for historie, Tromsø.

2004: ”… thought I was just a same”. “Lulesame” and “Lulesamisk area” as New Political and Identity-shaping Expressions, I Acta Borealia 1-2004, Tromsø.

2004: Samisk skolehistorie – med eksempler fra Salten og Tysfjord, i Årbok for norsk utdanningshistorie, Notodden.

2004: Fra kobbereventyr til marmorby, Fauske kommune 100 år, 1905-2005, Fauske.

2005 Motåvrrå goullárvantsajda julevsáme gouvlon (Motorisering av fiskeflåten i lulesamisk område), i Bårjås, populærvitenskaplig tidsskrift fra Árran, lulesamisk senter.

2006 Kull, karer og kvinnfolk, Longyearbyen 1916-1975, Utgitt i Den norske historiske forenings skriftserie, Pax, Oslo.

2006 Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller, Om nedleggelse og omstilling i gruvebyen Sulitjelma, i  Arbeiderhistorie, Årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo.

2007 Samarbeid og kontakt med de bofaste på norsk side, i Broderstad m.fl. (ed.) Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905.

2007 Samisk tilstedeværelse i området sør for Finnmark fra 1865  til 1930. Kapittel 4 og 15 i NOU 2007:14 Samisk naturbruk og rettighetssituasjon fra Hedmark til Troms.

2007 Custodial Reindeer and Custodial Goats, Part of Reindeer Herding and Animal Husbandry, i Rangifer, Research, Management and Husbandry of Reindeer and other Northern Ungulates, # 2

2008 Nordlands kulturelle mangfold, Bjørg Evjen og Lars Ivar Hansen (red.) + kap 1 og 7, Pax forlag, Oslo.

2009 One people – many names. On different designations for the Sami population in the Norwegian county of Nordland through the centuries, medforfatter Lars Ivar Hansen, i Continuity and Change 24 (2), Cambridge.

2009 Research on and by ”the Other”. Focusing on the Researcher’s Encounter with the Lule Sami in a Historically Changing Context, i Acta Borealia 2, Tromsø.