Krister Stoor

Krister Stoor

Krister Stoor

Befattning: Universitetslektor
Verksam vid: Institutionen för språkstudier
Adress: Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige


Se og hør forelesningen om Renkalvsdräparen – den muntliga myten om fjällrävenur.se


Jojken – ett historiskt dokument. Norrbottens-Kuriren 10 mars 2016