Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn og kunnskapsstatus

Delprosjekt 1 «Spor etter det flerkulturelle – mulighetenes landskap» (UiT og HiBo)

Delprosjekt 2 «Nye næringer – nye møter»

Delprosjekt 3 «Det gamle i det nye – det nye i det gamle»

Delprosjekt 4 «Blandet befolkning – blandet språk?»