Tag Archives: etnisk bevisthet

Delprosjekt 3 – «Grensesprengende» identitets­ut­vikling blant barn og unge i dag?

Forsker: Marit Myrvoll Prosjektet fokuserer på situasjonen for dagens samiske unge, og hvordan samisk identitet kommer til uttrykk i denne gruppen. Prosjektet fokuserer på hvordan samisk kultur blir ivaretatt, uttrykt og praktisert på begge sider av riksgrensen.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Comments Off on Delprosjekt 3 – «Grensesprengende» identitets­ut­vikling blant barn og unge i dag?