Tag Archives: kulturminne

Delprosjekt 1 – Stállotufternas verkningsgrad i relationer till gränser, näringar och forskare

Forsker: Sven-Donald Hedman Totalt har närmare 700 samiska kulturminnen dokumenterats vid fältarbetet i kommunerna Nordland, Rana och Beiarn. Cirka 650 av dessa finns i dalgången från Stokkabäcken i söder genom Lönsdalens slut i norr.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Comments Off on Delprosjekt 1 – Stállotufternas verkningsgrad i relationer till gränser, näringar och forskare

Delprosjekt 3 – «Grensesprengende» identitets­ut­vikling blant barn og unge i dag?

Forsker: Marit Myrvoll Prosjektet fokuserer på situasjonen for dagens samiske unge, og hvordan samisk identitet kommer til uttrykk i denne gruppen. Prosjektet fokuserer på hvordan samisk kultur blir ivaretatt, uttrykt og praktisert på begge sider av riksgrensen.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Comments Off on Delprosjekt 3 – «Grensesprengende» identitets­ut­vikling blant barn og unge i dag?