Tag Archives: renskötsel

Delprosjekt 3 – Skogssamerna i Pite lappmark under tidigt 1900-tal

Forsker: Krister Stoor När renbeteslagstiftningarna genomfördes i Sverige 1886, 1898 och 1929 var det lagstiftarnas andemening att skogssamisk renskötsel skulle försvinna. 1928 års lag beskriver 3§ 3. om skogslapparna ”…

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Comments Off on Delprosjekt 3 – Skogssamerna i Pite lappmark under tidigt 1900-tal