Tag Archives: samfunnsutvikling

Delprosjekt 1 – Periferiens dynamikk

Forsker: Alan Hutchinson Det arbeides med å fullføre databaser over samtlige samer registrert i Pitesamisk område på norsk side av statsgrensen på 1700-tallet. Det gjelder kommunene Sørfold, Bodø med tidligere Skjerstad, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Lurøy, Beiarn, Saltdal og Fauske.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Comments Off on Delprosjekt 1 – Periferiens dynamikk