Tag Archives: villrein

Delprosjekt 1 – Stállotufternas verkningsgrad i relationer till gränser, näringar och forskare

Forsker: Sven-Donald Hedman Totalt har närmare 700 samiska kulturminnen dokumenterats vid fältarbetet i kommunerna Nordland, Rana och Beiarn. Cirka 650 av dessa finns i dalgången från Stokkabäcken i söder genom Lönsdalens slut i norr.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Comments Off on Delprosjekt 1 – Stállotufternas verkningsgrad i relationer till gränser, näringar och forskare