MIND-MAP Forskningsprosjekt

Hei! Har du norsk som morsmål og kan noe engelsk? Ta del i vårt forskningseksperiment!
Bestill time for deltakelse her!

Er du interessert i å være med i forskningsprosjektet MIND-MAP?

Forskning viser at livsstilsfaktorer som kosthold, vennskap og trening påvirker hvordan hjernen utvikler seg og eldes. I dette prosjektet ønsker vi å se på hvordan erfaring med forskjellige språk kan påvirke hjernen. Til dette trenger vi voksne deltagere som har norsk som morsmål og som kan (noe) engelsk. Det å være tospråklig betyr ikke nødvendigvis at du snakker et språk flytende, men at du kan nok til å holde en vanlig samtale; for eksempel på ferie.

Forsøket er fordelt på to økter: En økt der du svarer på spørsmål om livstil og språkbakgrunn og en økt der vi ser på hjerneaktiviteten ved å bruke EEG (et sett med elektroder som settes på hodet som en badehette). Øktene gjennomføres på forskjellige dager.

Hva innebærer deltakelse for deg?

I den første økta skal du svare på spørreskjemaer om bakgrunn og livsstil. I den andre økta skal du gjøre noen oppgaver mens hjerneaktiviteten din måles. Spørreskjemaene handler om bakgrunn og livsstil, f.eks. alder, utdanning, språkerfaring, kosthold, fysisk aktivitet, osv. Skjemaene fylles ut med en forskningsassistent over telefon eller over internett (Zoom) og tar omtrent 1 time. Oppgavene i den andre økta gjennomføres i lab’en vår. Mens du gjennomfører oppgavene på en datamaskin, måler vi hjerneaktiviteten din med MIND-MAP. Dette er helt smertefritt og uten ubehag. Denne økta varer i ca. 3 timer. Som takk for deltagelsen, får alle som deltar 750 kr som et Jekta-gavekort eller kan velge å overføre 750 kr til en organisasjon/idrettslag.

Du kan ikke delta i studiet hvis du:

  • Er fargeblind
  • Har blitt diagnostisert med lærevansker
  • Har blitt diagnostisert med en traumatisk hjerneskade (f.eks. hjernerystelse)
  • Har en psykiatrisk eller nevrologisk lidelse (f.eks. epilepsi)
  • Er deprimert eller tar psykotrope medikamenter

Deltakelse er frivillig

Det er helt frivillig å delta i prosjektet. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst uten å oppgi grunn. Etter at du har deltatt, kan du også kontakte prosjektlederne og be om at dataene dine trekkes fra studiet. Det vil ikke være noen negative konsekvenser for deg hvis du velger å ikke delta eller senere bestemmer deg for å trekke deg.

Ditt personvern – hvordan vil vi lagre og bruke dine personopplysninger?

Prosjektet skal etter planen avsluttes i Februar 2025. I løpet av prosjektet vil personopplysninger som navn, fødselsdato og kontaktdetaljer bli lagret separat på datamaskin og server, beskyttet med passord. Bare hovedforskerne vil ha tilgang til filene og datamaskinen. All personlig informasjon som samles inn (f.eks. navn og fødselsdato) vil bli anonymisert (dvs. erstattet med kode) og slettet når prosjektet er fullført. Ta gjerne kontakt med oss hvis du skulle ha spørsmål om studiet.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i de innsamlede dataene, har du rett til å:

  • få tilgang til personopplysningene som behandles om deg
  • be om at dine personopplysninger slettes
  • be om at uriktige personopplysninger om deg blir rettet opp
  • motta en kopi av personopplysningene dine (dataportabilitet)
  • sende en klage til personvernombudet eller datatilsynet angående behandlingen av personopplysningene dine

Hva gir oss rett til å behandle personopplysningene dine?

Vi vil behandle personopplysningene dine ut fra ditt samtykke. Basert på en avtale med UiT Norges arktiske universitet har NSD (Norsk senter for forskningsdata AS) vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernlovgivningen.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

UiT Norges arktiske universitet – Institutt for språk og kultur er ansvarlig institusjon for prosjektet.

Forskere:                                             E-post:

Dr. Kirill Elin                                     kirill.elin@uit.no

Dr. Vincent DeLuca                           vincent.f.deluca@uit.no

Professor Jason Rothman                   jason.rothman@uit.no

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål om prosjektet eller ønsker å utøve dine rettigheter, ta kontakt med:

Bestill time for deltakelse her!