Svalbard – forskernes viktige klimalaboratorium

Click on the Pic­ture and check out the nice arti­cle on Sval­bard and cli­mate research pub­lished on Forskning.no

ta82aa49

Det er sil­da som dominer­er blant fiskene i fang­sten som mar­in­bi­olog Jør­gen Berge og dok­tor­gradsstu­dent Svet­lana Pekko­je­va haler opp i Bille­fjor­den på Sval­bard. Sil­da er en av flere nykom­mere i fiske­fau­naen rundt den ark­tiske øygrup­pen. (Foto: Jan-Morten Bjørn­bakk, NTB scanpix)

Be the first to like.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *