INNHOLD

Polyrytmer

polyrhythm in classical music

« Tilbake til forsiden

Spill eller syng etydene med midi-ledsakelse

 

Spill eller syng polyrytmene sammen med den innspilte stemme. Bemerk: det er midi-innspilninger, altså mer matematisk enn musikalsk presisjon. Eneste avvik er et svakt ritardando ved avslutning.

 

Du vil få tempo angitt for hver enkelt etyde. Hvor det er nødvendig spilles en ekstra innledningstakt før etyden. I indeksnotene ser du det som spilles med normal skrift mens den stemme, du skal spille, bare er antydet.

Denne siden får du bare nytte av om du har tilgang til etydene. Kan kjøpes i musikkforretning eller direkte fra Norsk Musikforlag.

 

Etyde 1:

Ekstra innledningstakt:

1 v

ff 45

ff 55

ff 65

Etyde 2:

Ekstra innledningstakt:

2 v

ff 45

ff 55

ff 65

 

Etyde 3:

Her spilles overstemmen, du skal altså spille eller på annen måte utføre understemmen. Ingen ekstra innledningstakt.

3 v

ff 50

ff 60

ff 70

Etyde 4:

Ekstra innledningstakt.

4 v

ff 50

ff 75

Etyde 5 og 6:

Denne brukes til både 5 og 6. Ekstra innledningstakt.

5 v

fo 85

fo 100

fo 115

Etyde 7 A:

Ekstra innledningstakt.

7 v spill over

ff 38

ff 45

ff 52

Etyde 7B og 7A:

Her spilles overstemmen, du skal ta ansvar for rytmen i understemmen. Spill både 7A og 7B.

7 v spill uinder

ff 45

ff 50

ff 55

Etyde 8:

Start direkte på etyden.

8 v

ff 60

ff 70

ff 80

Etyde 9:

Innledningstakt.

9 v

ff 40

ff 50

ff 60

Etyde 10:

Innledningstakt.

10 v

ff 40

ff 48

ff 55

Etyde 11:

11v

ff 40

ff 48

ff 55

 

Etyde 12:

12v

ff 40

ff 48

ff 55

 

Etyde 13:

13v

ff 32

ff 40

ff 48

 

Etyde 14:

14v

ff 45

ff 55

ff 65

 

Etyde 15:

15v

ff 32

ff 44

ff 52

 

Etyde 16:

 

16v

fo 100

fo 120

fo 140

 

 

Etyde 17:

 

17v

ff 65

ff 72

ff 80

 

Etyde 18:

 

18v - Kopi

ff 72

ff 80

ff 90

 

Etyde 19:

 

19v - Kopi

ff 65

ff 72

ff 85

 

Etyde 20:

20v - Kopi

ff 60

ff 70

ff 80

 

 

Etyde 21:

 

21v - Kopi

ff 60

ff 70

ff 80

 

Etyde 22:

Her kan du velge å spille over- eller understemmen.

22v

fo 130

fo 140

fo 150

22 v under

fo 130

fo 140

fo 150

 

 

Etyde 23:

23v

ff 50

ff 56

ff 62

23 v under

ff 50

ff 56

ff 62

Etyde 24:

24v

fo 100

fo 115

fo 130

 

« Tilbake til forsiden


Alt innhold: Niels Eskild Johansen © • Musikkutdrag er brukt med tillatelse.
Webutvikling: U-vett, Universitetet i Tromsø

TIPS!

Klikk her for å få opp innholdsfortegnelse som du kan navigere med.

Klikk utenfor menyen for å lukke den igjen.