Psyforeningen inviterer til foredrag med SANKS

Vi får besøk av Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) kl.19.00 på Sivertsen Kafé, Rådstua, 22. november. Her blir vi presentert et spennende foredrag om «Kulturforståelse i klinisk arbeide med den samiske befolkning». Et veldig relevant tema for oss på disse breddegrader. Foredraget er også godkjent som fritt spesialkurs/vedlikeholdskurs hos NPF.

Foredragsholdere er psykologene Anne Lene Turi og Margrete Bals.

Noe av temaene som vil belyses:
-Definisjon av kultursensitivitet og drøfting av begrepet
-Hvorfor er kulturkunnskap viktig
-Historiske traumer og betydning for psykiske vansker hos klienter som søker hjelp i psykisk helsevern
-Praktiske eksempler fra klinisk praksis
-Diskriminering – definisjon samt drøfting av behov for positiv diskriminering av marginaliserte grupper

Foredraget er gratis. Meld deg på og send navn til pamelding@psyforeningen.no for å delta!

Vi ønsker alle velkommen til en innholdsrik kveld!