Psykiske lidelser i et folkehelseperspektiv: Hva bør være psykologenes rolle framover

Psyforeningen inviterer til foredrag med Arne Holte!

Tid: 21.02.13 kl. 14:00 – 17:00
Sted: AUD. 3, Teorifagbygget, hus 6, Universitetet i Tromsø

Arne Holte er vinner av den store psykologprisen 2012. Han taler for betydningen av forebyggende tiltak i arbeide med psykisk helse.
Hvordan kan forebygging vektlegges i utdanningen av nye psykologer? I fortsettelse av foredraget inviterer vi til debatt med Else-Marie Molund, leder i NPF Troms, og instituttledelsen ved Magne A. Flaten og Catharina E.A. Wang.

Foredraget holdes i sammarbeid med studentUKA 13, og er åpent for psykologer, psykologistudenter og andre interesserte 🙂
Arrangementet er dessuten gratis!

Arrangementet vil tematisere hvor psykologien står i dag når det gjelder forebygging, hva som kreves av kommunepsykologer og også hvor profesjonsutdanningen i psykologi er i forhold til den kompetansen som behøves av kommunepsykologer.