Månedlige arkiver: april 2013

Paneldebatt: Bør vi skille mellom somatisk og psykisk helsevern eller bør vi jobbe for en mer helhetlig organisering?

I dag opplever mange som kommer i kontakt med helsevesenet et skille mellom psykisk og somatisk helsevern. Sykdommene som rammer pasientene skiller imidlertid ikke mellom kropp og sinn. Undersøkelser viser bl.a. at forekomsten av depresjon og angst er to til tre ganger så høy hos kronisk syke som i den friske delen av befolkningen.

Psyforeningen inviterer til paneldebatt med tema: Bør vi skille mellom somatisk og psykisk helsevern eller bør vi jobbe for en mer helhetlig organisering?

Arrangementet er åpent for alle interesserte!

Vi er glade for å kunne samle flere sentrale fagpersoner med bred erfaring innenfor somatisk og psykisk helsevesen. Kom til AUD-7 på MH-bygget den 2/5 fra 15:00 til 17:00, for å delta på og bidra til en spennende debatt!

Deltakere:
Anders Skuterud, psykologspesialist. Fagsjef i Norsk Psykologforening.
Audny Anke, lege, PhD. Rehabiliteringsklinikken, UNN.
Nina Lang, psykologspesialist. Diakonhjemmet sykehus.
Tore Sørlie, psykiater. Leder for forskningsgruppe psykiatri, Åsgård, UNN.
Trygve Nissen, overlege. Leder for akutt-teamet, Åsgård, UNN.
Representant med brukerperspektivet: Kreftforeningen.

Debattleder: Svein Bergvik, Psykolog, PhD.