Forfatterarkiv: kenneth

Psyforeningen inviterer til foredrag med SANKS

Vi får besøk av Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) kl.19.00 på Sivertsen Kafé, Rådstua, 22. november. Her blir vi presentert et spennende foredrag om «Kulturforståelse i klinisk arbeide med den samiske befolkning». Et veldig relevant tema for oss på disse breddegrader. Foredraget er også godkjent som fritt spesialkurs/vedlikeholdskurs hos NPF.

Foredragsholdere er psykologene Anne Lene Turi og Margrete Bals.

Noe av temaene som vil belyses:
-Definisjon av kultursensitivitet og drøfting av begrepet
-Hvorfor er kulturkunnskap viktig
-Historiske traumer og betydning for psykiske vansker hos klienter som søker hjelp i psykisk helsevern
-Praktiske eksempler fra klinisk praksis
-Diskriminering – definisjon samt drøfting av behov for positiv diskriminering av marginaliserte grupper

Foredraget er gratis. Meld deg på og send navn til pamelding@psyforeningen.no for å delta!

Vi ønsker alle velkommen til en innholdsrik kveld!