Kategoriarkiv: Diverse

Utvidelse av styret i Psyforeningen!

Kjære profesjonsstudenter

Styret i Psyforeningen har besluttet å utvide antall styreplasser i foreningen med 3 plasser. Dette er fordi vi gjerne vil nå bredt i kontakten til våre medlemmer, samt ha kapasitet til å dekke profesjonsstudentene sine ønsker og behov for sin studenthverdag. 

Vi søker etter profesjonsstudenter som har lyst til å engasjere seg i foreningen og gjøre noe nyskapende sammen med sine medstudenter. Man vil bli valgt inn for perioden fram til neste Årsmøte, høsten 2013. På Årsmøte vil det velges nytt styre og vi håper at de som har fått mersmak på foreningslivet vil stille til gjenvalg.

Vi utlyser derfor:

 2 styreverv i faglig gruppe

Dette er en mulighet for alle de som interesserer seg for psykologifaget og vil lære mer. Dette er en anledning til å knytte kontakter, på både universitetet og utad til fagmiljøer. Psyforeningen er en ypperlig plattform til å realisere egne ideer, samtidig som at man kan hjelpe sine medstudenter å gjennomføre prosjekter de er interessert i.

Arbeidsoppgaver omfatter blant annet planlegging av ulike typer faglige arrangementer, og tilrettelegging og praktisk gjennomføring av disse. Man vil ha møte- og stemmerett på Psyforeningens styremøter og det forventes at en er tilstedet på møter i faglig gruppe, som avvikles 2-3 ganger i måneden.

1 ansvarsverv, PR-/Informasjonsansvarlig

PR-/Informasjonsansvarlig er på lik linje med leder, kasserer, faglig- og sosialt ansvarlig et sentralt verv i Psyforeningens styre. PR-/Informasjonsansvarlig er leddet mellom foreningsstyret og foreningens medlemmer, og er ansvarlig for at profesjonsstudenter og andre målgrupper er kjent med foreningsstyrets planer og aktiviteter. Dette innebærer at blant annet nettverksbygging vil være en god egenskap å ha med seg.

Personen som går inn i vervet som PR/-informasjonsansvarlig vil, med den hjelp han/hun trenger, bli gitt et større spillerom til selv å både velge og definere sine oppgaver.

Arbeidsoppgaver omfatter å på vegne av Psyforeningen ta kontakt med relevante samarbeidspartnere og medier. PR-/informasjonsansvarlig deler også i ansvaret i promotering av sosiale og faglige arrangementer. Det forventes at PR-ansvarlig møter opp på foreningens styremøter.

 

Dersom du tror dette kan være noe for deg ber vi deg sende oss en mail på psyforeningen@helsefak.uit.no, med noen selv-komponerte linjer om hvorfor og i hva du er interessert. Fristen er satt til onsdag 13. februar.

Vi gleder oss til å kunne ønske flere velkommen til styret 🙂