Kategoriarkiv: Faglig

Høstfest for psykologstudenter

Arrangementsbilde-høstfest
Psyforeningen, Studentpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening og DNB inviterer til høstfest for psykologistudenter den 16.10! Det vil bli servert tapas (inkl. i prisen), muligheter for å kjøpe øl til studentpris og Psykologene Bjarne Hansen og Gerd Kvale kommer for å fortelle om «Hundre ting vi ønsket at vi visste da vi begynnte å behandle angstlidelser»!Arrangementet vil være i kantina hos DNB i Grønnegata 65.

Vi gleder oss, og håper å se akkurat DEG!

Bindende påmelding på: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=80307

OBS: Begrenset antall plasser!

CC: 50 kr for medlemmer av Norsk psykologforening, 100 kroner for ikke-medlemmer.

Betaling i døra, kun kort.

Spørsmål ang arrangementet kan rettes Jørgen Edvin Westgren (joergenwestgren@gmail.com) eller Maiken Tingvold (maiken_tingvold@hotmail.com).

Paneldebatt: Bør vi skille mellom somatisk og psykisk helsevern eller bør vi jobbe for en mer helhetlig organisering?

I dag opplever mange som kommer i kontakt med helsevesenet et skille mellom psykisk og somatisk helsevern. Sykdommene som rammer pasientene skiller imidlertid ikke mellom kropp og sinn. Undersøkelser viser bl.a. at forekomsten av depresjon og angst er to til tre ganger så høy hos kronisk syke som i den friske delen av befolkningen.

Psyforeningen inviterer til paneldebatt med tema: Bør vi skille mellom somatisk og psykisk helsevern eller bør vi jobbe for en mer helhetlig organisering?

Arrangementet er åpent for alle interesserte!

Vi er glade for å kunne samle flere sentrale fagpersoner med bred erfaring innenfor somatisk og psykisk helsevesen. Kom til AUD-7 på MH-bygget den 2/5 fra 15:00 til 17:00, for å delta på og bidra til en spennende debatt!

Deltakere:
Anders Skuterud, psykologspesialist. Fagsjef i Norsk Psykologforening.
Audny Anke, lege, PhD. Rehabiliteringsklinikken, UNN.
Nina Lang, psykologspesialist. Diakonhjemmet sykehus.
Tore Sørlie, psykiater. Leder for forskningsgruppe psykiatri, Åsgård, UNN.
Trygve Nissen, overlege. Leder for akutt-teamet, Åsgård, UNN.
Representant med brukerperspektivet: Kreftforeningen.

Debattleder: Svein Bergvik, Psykolog, PhD.

Psykiske lidelser i et folkehelseperspektiv: Hva bør være psykologenes rolle framover

Psyforeningen inviterer til foredrag med Arne Holte!

Tid: 21.02.13 kl. 14:00 – 17:00
Sted: AUD. 3, Teorifagbygget, hus 6, Universitetet i Tromsø

Arne Holte er vinner av den store psykologprisen 2012. Han taler for betydningen av forebyggende tiltak i arbeide med psykisk helse.
Hvordan kan forebygging vektlegges i utdanningen av nye psykologer? I fortsettelse av foredraget inviterer vi til debatt med Else-Marie Molund, leder i NPF Troms, og instituttledelsen ved Magne A. Flaten og Catharina E.A. Wang.

Foredraget holdes i sammarbeid med studentUKA 13, og er åpent for psykologer, psykologistudenter og andre interesserte 🙂
Arrangementet er dessuten gratis!

Arrangementet vil tematisere hvor psykologien står i dag når det gjelder forebygging, hva som kreves av kommunepsykologer og også hvor profesjonsutdanningen i psykologi er i forhold til den kompetansen som behøves av kommunepsykologer.

Utvidelse av styret i Psyforeningen!

Kjære profesjonsstudenter

Styret i Psyforeningen har besluttet å utvide antall styreplasser i foreningen med 3 plasser. Dette er fordi vi gjerne vil nå bredt i kontakten til våre medlemmer, samt ha kapasitet til å dekke profesjonsstudentene sine ønsker og behov for sin studenthverdag. 

Vi søker etter profesjonsstudenter som har lyst til å engasjere seg i foreningen og gjøre noe nyskapende sammen med sine medstudenter. Man vil bli valgt inn for perioden fram til neste Årsmøte, høsten 2013. På Årsmøte vil det velges nytt styre og vi håper at de som har fått mersmak på foreningslivet vil stille til gjenvalg.

Vi utlyser derfor:

 2 styreverv i faglig gruppe

Dette er en mulighet for alle de som interesserer seg for psykologifaget og vil lære mer. Dette er en anledning til å knytte kontakter, på både universitetet og utad til fagmiljøer. Psyforeningen er en ypperlig plattform til å realisere egne ideer, samtidig som at man kan hjelpe sine medstudenter å gjennomføre prosjekter de er interessert i.

Arbeidsoppgaver omfatter blant annet planlegging av ulike typer faglige arrangementer, og tilrettelegging og praktisk gjennomføring av disse. Man vil ha møte- og stemmerett på Psyforeningens styremøter og det forventes at en er tilstedet på møter i faglig gruppe, som avvikles 2-3 ganger i måneden.

1 ansvarsverv, PR-/Informasjonsansvarlig

PR-/Informasjonsansvarlig er på lik linje med leder, kasserer, faglig- og sosialt ansvarlig et sentralt verv i Psyforeningens styre. PR-/Informasjonsansvarlig er leddet mellom foreningsstyret og foreningens medlemmer, og er ansvarlig for at profesjonsstudenter og andre målgrupper er kjent med foreningsstyrets planer og aktiviteter. Dette innebærer at blant annet nettverksbygging vil være en god egenskap å ha med seg.

Personen som går inn i vervet som PR/-informasjonsansvarlig vil, med den hjelp han/hun trenger, bli gitt et større spillerom til selv å både velge og definere sine oppgaver.

Arbeidsoppgaver omfatter å på vegne av Psyforeningen ta kontakt med relevante samarbeidspartnere og medier. PR-/informasjonsansvarlig deler også i ansvaret i promotering av sosiale og faglige arrangementer. Det forventes at PR-ansvarlig møter opp på foreningens styremøter.

 

Dersom du tror dette kan være noe for deg ber vi deg sende oss en mail på psyforeningen@helsefak.uit.no, med noen selv-komponerte linjer om hvorfor og i hva du er interessert. Fristen er satt til onsdag 13. februar.

Vi gleder oss til å kunne ønske flere velkommen til styret 🙂

Psyforeningen inviterer til foredrag med SANKS

Vi får besøk av Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) kl.19.00 på Sivertsen Kafé, Rådstua, 22. november. Her blir vi presentert et spennende foredrag om «Kulturforståelse i klinisk arbeide med den samiske befolkning». Et veldig relevant tema for oss på disse breddegrader. Foredraget er også godkjent som fritt spesialkurs/vedlikeholdskurs hos NPF.

Foredragsholdere er psykologene Anne Lene Turi og Margrete Bals.

Noe av temaene som vil belyses:
-Definisjon av kultursensitivitet og drøfting av begrepet
-Hvorfor er kulturkunnskap viktig
-Historiske traumer og betydning for psykiske vansker hos klienter som søker hjelp i psykisk helsevern
-Praktiske eksempler fra klinisk praksis
-Diskriminering – definisjon samt drøfting av behov for positiv diskriminering av marginaliserte grupper

Foredraget er gratis. Meld deg på og send navn til pamelding@psyforeningen.no for å delta!

Vi ønsker alle velkommen til en innholdsrik kveld!