Arrangementer

66337_530521233629772_1151326827_n

Psyforeningen vil fremme linjetilhørlighet hos profesjonsstudenter ved å gi nevnte gruppe et bredere faglig tilbud. Vi arrangerer foredrag, debatter, seminarer og workshops for psykologistudenter og andre interesserte.

Dette tilbudet skal ha en faglig bredde ment å speile ulike sider ved profesjon og fag, samt ivareta ulike tilnærminger og retninger innenfor psykologifaget.

Program for høsten 2015:

 «Foredrag med Overlevende fra Halloween-drapet på Bislett i 2011»                                           av Marius Løken, 30. september

«Foredrag om dopingmusbruk og relaterte psykiske bivirkninger»                                                av Lene Nymo Truslen, 20. oktober

 

Program for høsten 2013:

«Vivat-kurs i selvmordsforebygging», 2 kursdagerI samarbeid med Institutt for Psykologi og Vivat Norge, 3. og 4. oktober.

«Hundre ting vi skulle ønske vi visste når vi startet å behandle pasienter med angstlidelser»Helaften og foredrag med Gerd Kvale og Bjarne Hansen. I samarbeid med Norsk psykologforening og DnB, 16. oktober.

 

Program for våren 2013:
«Helsepsykologi» og  «Psykologens rolle framtidens helsevesen»

Psykiske lidelser i et folkehelseperspektiv: Hva er psykologens rolle framover
med Arne Holte, Folkehelseinstituttet, 21. februar

«Psykolog i hvit frakk – kliniske helsepsykologi på somatisk sykehus”
med Nina Lang og Elin Fjerstad, Diakonhjemmet sykehus, 03. april

”Bør vi skille mellom somatisk og psykisk helsevern eller jobbe for en mer helhetlig organisering?”
Paneldebatt , 02. mai. Deltakere vil bli annonsert!

 

Program for høsten 2012:
«Krisepsykologi» og «Kulturforståelse i psykologens arbeide»

Mot, mestring og vekst: hvordan overlever vi kriser og katastrofer
med Mads Gilbert, 6. september

Nyere krisepsykologi: Implikasjoner for intervensjon og terapi
med Atle Dyregrov, 9. oktober

Workshop i sorgarbeid
med Ruth Jorunn Glittenberg, 16. oktober

Kulturforståelse i klinisk arbeide med den samiske befolkning
med Anne Lene Turi og Margrethe Bals, 22. november