Om Psyforeningen

Psyforeningen vil promotere bedre linjetilhørighet for profesjonsstudenter i psykologi ved UiT gjennom å arrangere faglig tilsetninger og andre festligheter.

Psyforeningen vil promotere bedre linjetilhørighet for profesjonsstudenter i psykologi ved Universitetet i Tromsø. Foreningen ønsker gi et bredere tilbud for nevnte gruppe ved å arrangere faglige tilstelninger, ment å speile ulike sider ved profesjonen og faget. Disse arrangementene vil være åpen for alle som er interessert.

Psyforeningen skal inneha en informasjonssamlende funksjon som faglig plattform for profesjonsstudenter. Dette gjennom å etablere kontakt med fagmiljøer i regionen, og videre holdes oppdatert på relevante områder og eksterne arrangementer. Psyforeningen skal være partipolitisk uavhengig, samt opprettholde en bred profil, uten forankring i bestemte tilnærminger og retninger innenfor psykologifaget.

Styret for 2015/2016
Leder: Lene Nordvang, kull 13
Nestleder: Maja Nilsen, kull 13
Økonomi-ansvarlig: Annika Å. D. Meyer, kull 13,
Styremedlemmer: 
Tarjei K. Flægstad, kull 13
Amie Evjen, kull 13
Eirik Wahl Seeberg, Kull 13
Henriette Michaelsen, kull 12
Miriam Ryssdal, kull 12
Eirin Høegh, kull 15
Rakel M. Birkeli, kull 15

Styret for 2014/2015
Leder: Lene Nordvang, kull 13
Nestleder: Danielle A. Legland, kull 12
Økonomi-ansvarlig: Annika Å. D. Meyer, kull 13,
Styremedlemmer: 
Bjørn Gunnar L. Eriksen, kull 11
Henriette Michaelsen, kull 12
Miriam Ryssdal, kull 12
Ingvild E. Johansen, kull 12
Runa Kongsvik, kull 12
Tarjei K. Flægstad, kull 13
Maja Nilsen, kull 13

Styret for 2013/2014
Leder: Lene Nordvang, kull 13
Nestleder: Danielle A. Legland, kull 12
Økonomi-ansvarlig: Annika Å. D. Meyer, kull 13,
Carina Jeanett Olsen, kull 13
Styremedlemmer:
Bjørn Gunnar L. Eriksen, kull 11
Ingvild E. Johansen, kull 12
Runa Kongsvik, kull 12
Miriam Ryssdal, kull 12
Bjørn Anders Karstensen, kull 11
Lars A. Martinsen, kull 12
Lars Petter Røed, kull 11
Maja Nilsen, kull 13
Hilde T. Sølna, kull 13

Styret for 2012/2013:
Leder:Henrik A. S. Wang-Iversen, kull 11
Nestleder og Faglig-ansvarlig: Jørgen Edvin Westgren, kull 11
Økonomi-ansvarlig: Susanna M. Bjerke, kull 11
PR-ansvarlig: Danielle A. Legland, kull 12
Sosialt-ansvarlig: Lars A. Martinsen, kull 12
Styremedlemmer:
Cathrine Høien, kull 11,
Kenneth Fagermo, kull 09,
Bjørn Anders Karstensen, kull 11,
Sarah T. Norén, kull 12,
Lars Petter Røed, kull 11,
Connie Malén Moen, kull 10,
Runa Kongsvik, kull 12,
Bjørn Gunnar L. Eriksen, kull 11

Styret for 2011/2012:

Leder: Henrik Wang-Iversen, kull 11
Nestleder: Jørgen Edvin Westgren, kull 11
Økonomi-ansvarlig: Susanna M. Bjerke, kull 11
Styremedlemmer:
Lars A. Martinsen, kull 12
Cathrine Høien, kull 11
Kenneth Fagermo, kull 09
Bjørn Anders Karstensen, kull 11
Sarah T. Norén, kull 12
Lars Petter Røed, kull 11
Connie Malén Moen, kull 10

Psyforeningens Vedtekter