Modul1: Psykologi för sjuksköterskor

Modul 1 är upplagd som en resurs kopplad till boken Psykologi för sjuksköterskor/Psykologi for sykepleiere, och följer bokens struktur. I tjugo teman presenteras psykologiska teorier och begrepp som kan vara till stöd för att förstå olika aspekter av hälsa, ohälsa och omvårdnad.

 

Modul 2: Rus, psykisk helse og recovery

Denne modulen fokuserer på…

 

Modul 3: Motiverande Intervju

Denne modulen fokuserer på…

 

Modul 4: För lärare

Modul 4 utgörs av en lärarhandledning. Där ges förslag på lärandemål och olika läraktiviteter till de olika lektionerna.

 

Välkommen till psykisk helseportalen!

Är du intresserad av att lära dig mer om hur människor fungerar psykologiskt i samband med hälsa och ohälsa? Vill du veta mer om missbruk (rus), psykisk ohälsa och återhämtning (recovery)? Vill du utveckla din förmåga att samtala med människor på ett sådant sätt att du kan stärka deras egen motivation och förmåga att göra positiva förändringar i livet? I så fall vill vi uppmuntra dig att utforska den här webbplatsen närmare!

Här hittar du tre olika moduler som behandlar dessa områden. Dessutom finns en modul för lärare, tänkt som inspiration för dig som undervisar inom dessa områden.

 

a

Generell info

Psykisk helseportalen är ett samverkansprojekt mellan UiT/Norges arktiske universitet, Korus Nor (Kompetansesenter Rus Nord-Norge) och Mälardalens högskola, Sverige. Vår ambition är att inspirera personer som vill utveckla sin förståelse för psykisk hälsa och ohälsa och för hur man kan främja människors återhämtning. Målgruppen är först och främst personer som utbildar sig eller arbetar inom hälso- och sjukvård samt omsorg, men även den som har ett allmänt intresse för området kan ha behållning av portalen.

Bakgrund

När boken “Psykologi for sykepleiere” kom på norska 2016 framfördes önskemål om att författaren skulle ge stöd till lärare vid UiT som önskade använde boken i sin undervisning. Då föddes idén om en nätresurs för UiTs lärare och studenter. Tack vare projektmedel från  UiT/Result kunde idén utvecklas, och även andra områden inkluderas.  Detta ledde vidare till samarbete med verksamheter utanför UiT, och till att  denna resurs nu ligger fritt tillgänglig på nätet för alla med intresse för området.

Modulernas uppbyggnad

Sidan är uppbyggd av tre huvudmoduler, samt en lärarhandledning. I varje modul finns olika teman. De är uppbyggda av korta texter, videofilmer samt reflektionsfrågor och självtest. Tanken är att dessa sidor skall introducera tematiken, stimulera till fortsatt läsning och vara ett stöd i lärande och undervisning – inte att ge en fullständig bild av området. Därför finns också förslag på vidare läsning till varje tema.