Tema 2

Psykologiska inriktningar

N

Lärandemål

  • Beskriva huvuddragen i olika psykologiska inriktningar
  • Identifera psykologiska begrepp som förekommer i omvårdnadsteorier

Se på bilden här ovanför.

Precis som vi kan se en bild på olika sätt kan vi också förstå en situation på olika vis beroende på såväl vilka vi är som på vilka teorier vi använder. Kanske har du sett en film där någon arbetar som profilerare åt polisen? Har du tänkt på hur hen använder psykologi för att förstå vilka mekanismer, och vilken typ av personlighet, som kan dölja sig bakom ett brott. Som sjuksköterska kan du använda psykologiska teorier för att förstå hur en patient har det och vad du behöver göra. Precis som det finns många omvårdnadsteorier, finns det psykologiska teorier som fokuserar skilda aspekter av mänskligt beteende – eller förklarar samma beteende ur olika infallsvinklar.

I det här filmklippet får du en översikt över vad som betonas i några psykologiska inriktingar:

Testa dina kunskaper!

Vilka begrepp och forskare hör ihop med de olika inriktningarna?  Vill du befästa dina kunskaper – skriv ner några meningar om de olika inriktningarna och använd de rätta svaren som stödord. 

0%

Psykodynamisk teori

Please select 5 correct answers

Correct! Wrong!

Inlärningspsykologi

Please select 6 correct answers

Correct! Wrong!

Biopsykologi

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Kognitiv psykologi

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Humanistisk psykologi

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Social inlärningsteori

Please select 5 correct answers

Correct! Wrong!

Narrativ psykologi

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Positiv psykologi

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

i

Läs och reflektera

I kapitel 2 i Psykologi för sjuksköterskor boken kan du läsa mer om några av dessa inriktningar. En del har beröringspunkter och är ganska samstämmiga med varandra, medan andra tar fasta på olika saker. Det innebär inte att den ena eller den andra är mer eller mindre sann, utan att de närmat sig en komplex verklighet ur olika perspektiv. Vilka tankar väcker de olika perspektiven hos dig?
Vill du veta mer?

Heather Hall om olika teorier

Härbeskriver Heather Hall några olika psykologiska teorier. Det första klippet introducerar det case som sedan tillämpas i de övriga för att visa hur olika teorier ger skilda förklaringar på samma sak.

Positiv psykologi: 

Om omvårdnadsteorier

Läser du en utbildning så har du förmodligen kurslitteratur som tar upp olika teorier. Har du inte tillgång till sådan litteratur  och vill orientera dig på området så  finns här länkar till några webbsidor om omvårdnadsteoriersamt till några artiklar om teorier och deras tillämpning.

Samlingssidor om omvårdnadsteorier

Katie Eriksson’s caritativa vårdteori

Merle Mishel’s uncertainty in illness-theory

Hildegard Peplau’s Interpersonal Relations in Nursing

Sister Callista Roy’s adaption model

Joyce Travelbee’s The Human-to-Human Relationship Model

Jean Watson’s theory of human caring