Tema 1

Vårdpsykologi

N

Lärandemål

  • Beskriva vad vårdpsykologi är
  • Argumentera för vilken nytta sjuksköterskan/vårdaren kan ha av att ha kunskaper i vårdpsykologi

Föreställ dig att…

du är patient på en vårdavdelning. Du ligger i sängen och är orolig för om du skall bli frisk igen, och hur livet skall bli när du blir utskriven. Du som tidigare varit så handlingskraftig och klarat allt själv känner dig plötsligt vilsen och osäker. Du hör hur människor hastar förbi i korridoren utanför, och något du tror är signaler från andra patientrum. Skall du våga ringa på klockan du också? Men personalen verkar ha bråttom, och du vill inte vara till besvär. Dessutom tänker du att personalen väl borde titta till alla patienter som rutin. Du blir liggande, utan att ringa, samtidigt som du känner dig mer och mer irriterad över att ingen verkar bry sig om att du finns där. När personalen väl kommer in är du arg och beter dig på ett sätt som gör att du får dåligt samvete.

Tänk dig nu…

att du är personal på avdelningen. Du har haft en stressig förmiddag, och verkligen gjort ditt bästa för att hinna med alla patienter på avdelningen. När du kommer in till den sista patienten får du en utskällning för att du dröjt så läng. Du förstår ingenting – patienten har ju inte ens ringt på klockan.

Två personer i ett möte som är jobbigt för båda inblandade. Tror du att det skulle vara till stöd för dig om kunde förstå mer av patientens reaktion? Om du kunde hjälpa patienten med sin oro, och att förstå varför hen känner sig arg eller handlingsförlamad? Om du kunde förstå och minska din egen stress?

Om du tror det, då börjar du ana att kunskaper i vårdpsykologi kan bidra med olika infallsvinklar på ett problem eller en situtaion, något som illustreras i den här filmen*:

i

Läs och reflektera

Läs kapitel 1 i Psykologi för sjuksköterskor och reflektera över vilka möjligheter och utmaningar du ser med att använda dig av teorier från en annan vetenskap i ditt arbete, samtidigt som du i din profession har ansvar för att omvårdnaden skall vara förankrad i vårdvetenskaplig forskning? Vad är viktigt för just dig att tänka på när du skall använda dig av psykologiska teorier i ditt arbete?

Vill du veta mer?

Det finns t ex följande artiklar och böcker: