Tema 6

Minne och informationsbearbetning

N

Lärandemål

  • Beskriva hur minnet fungerar
  • Förklara hur information skall struktureras
  • Ge individanpassad information
Har du någon gång förvånats över…

…hur saker du tyckte att du kunde plötsligt tycks vara som bortblåsta, eller hur händelser från länge sen plötsligt bara dyker upp i huvudet? Kanske har du känt dig irriterad och frustrerad över din glömska, eller förgäves försökt skaka av dig ett obehagligt minne? I så fall har du också upptäckt att vår förmåga att minnas har stor betydelse för människors hälsa och vardagsliv, och att minnet – precis som i den här filmen – kan handla om många saker:

Som du ser handlar minne om mycket mer än att komma ihåg fakta. En rad olika omständigheter påverkar vårt minne. Så länge vi mår bra tänker vi inte så mycket på det, men när vi är stressade, oroliga eller har ont kan det påverka vårt minne och i och med det också vår förmåga att ta till oss och bearbeta information.

Som vårdare behöver vi förstå det, så att vi kan strukturera information till patienter och närstående på ett bra sätt och också ha pedagogiska samtal med dem om hur minnet fungerar och vad man kan göra för att stötta minnet.

i

Läs och reflektera

Läs kapitel 6 i Psykologi för sjuksköterskor och gör också nedanståe quiz, där du skall para ihop olika typer av minnen med det du sett i introduktionsfilmen till det här temat. När du löst quizzet, reflektera över hur det gick, och vad det var som hade betydelse för ditt resultat. Kunde du en del sedan tidigare och kunde hänga upp kunskapen på det? Var det väldigt intressant – eller fruktansvärt trist? Var du stressad? Trött? Repeterade du? Vad tänker du kan försvåra eller underlätta för en patient att komma ihåg information som hen får om exempelvis hälsa och egenvård?
Träna ditt minne
Grundprinciper för att skapa minnesregler, använd gärna så många som möjligt samtidigt:

  • Gör det intressant
  • Skapa associationer
  • Gör inre bilder och visualisera
  • Placera det du skall minnas
  • Repetera

Principerna tillämpade för att minnas namn: Vilka associationer kommer för dig när du hör personens namn? Gör dig en bild av associationen, och placera den någonstans. Tänk dig att du träffar Mona, du associerar till måne. Placera henne i månskenet och föreställ dig att hennes hår växer till ett stort burr som i månljuset ser ut som en gloria.

Principerna tillämpade för att minnas ett lösnord: Gör en berättelse av den, exempelvis kan 3sFT_1B ge en bild av hur “tre små FÅR trillar under ett BORD”. Kan du se de små fåren framför dig, och hur de trillar omkull under bordet. Hur ser fåren ut? Låter de något? Måla upp bilden framför dig – förmodligen är den mer intressant för din hjärna än koden. Tänk dig sen att datorn som lösenordet går till står på bordet, så får du också en association mellan koden, bilden av fåren och det den representerar via en placering.

Om du skall komma ihåg några olika saker: Gör en berättelse om dem, och placera dem i en miljö du är välbekant med. Se framför dig hur du rör dig genom miljön och skapa en historia om vad som händer när du ser och hör, känner, luktar och/eller smakar på det du stöter på längs vägen.

Repetera de historier du skapar för dig själv några gånger.

Vill du veta mer?
Om minnet

Groome, D. (2011). Kognitiv psykologi – processer och störningar. Lund: Studentlitteratur.

Nordengren, K. (2019). Träna din hjärna: Hjärnforskarens bästa tips för högre IQ ochbättre minne.Stockholm: Nordstedts.

Om att ge information

Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal. Lund: Studentlitteratur.