Tema 8

Anknytning och relationsmönster

N

Lärandemål

  • Beskriva innebörden av en “trygg bas” och vilken betydelse den har för en persons utveckling
  • Visa medvetenhet om den egna hållningens betydelse för hur den vårdande relationen formas

Som människor finns vi inte bara i varandras miljö

Vi är den, och vi skapar den tillsammans, såväl i privatlivet som i olika vårdsituationer. Kanske har du sett filmen “Gökboet” (One flue over the cucoos nest)? Minns du Nurse Rached? Om inte, googla gärna fler bilder på henne och notera hennes ansiktsuttryck innan du ser filmklippet om “The Still Face Experiment”. Observera vad som händer då mamman anlägger ett liknande ansiktsuttryck:

La du märke till likheterna i Nurse Rached’s och mammans ansikte när hon inte gav barnet något gensvar? Även om barnets reaktioner kanske är mer påtagliga än vad vi kan observera hos vuxna, så väcker bristen på gensvar från andra ofta obehagskänslor hos oss. Idag betonar många omvårdnadsteoretiker vikten av närvaro och autenticitet i mötet med patienten, men i den tidsperiod då filmen utspelar sig ansågs neutralitet som ett ideal sjuksköterskor borde efterleva. Så till Nurse Rached’s försvar kan vi konstatera att hon förmodligen gjorde sitt bästa med utgångspunkt i den tidens ideal.

Idag ser vi annorlunda på detta. Genom att utveckla dina kunskaper om anknytning och relationsmönster kan du såväl utveckla din förståelse för hur vi formas i samspel med männiksor som står oss nära, och fördjupa din förståelse för varför den vårdande relationen är betydelsefull.

i

Läs och reflektera

I kapitel 8 i Psykologi för sjuksköterskor får du lära dig mer om det mellanmänskliga samspelet och varför det är så viktigt – inte bara i barndomen utan livet igenom och speciellt i situationer då personen känner sig sårbar och utsatt, exempelvis för att hälsan sviktar och man behöver hjälp och stöd av andra. Läs kapitlet och reflektera över hur du som vårdare kan vara en trygg bas för patienter.

Vad vet du om anknytningsteori?

Vill du veta mer?

Litteratur

På svenska:

På norska:

Hart, S. & Schwartz, R. (2009). Fra interaksjon til relasjon. Oslo: Gyldendal akademisk.

En artikel från Norsk psykologforening, “Hva er tilknytning?

Föreläsningar