Tema 17

Motivation och förändring

N

Lärandemål

  • Visa kunskap om faktorer som har betydelse för motivation
  • Utforska skillnader mellan aktuella och önskade hälsobeteenden

Har du någon gång försökt förändra något i ditt liv?

Kanske för att någon annan sagt att du borde göra något, eller för att du själv tänkt att det nog skulle vara bra för dig att leva lite annorlunda. Kanske har du lyckats, kanske inte.  Trots att förändringen säkert skulle göra skillnad i ditt liv var det kanske inte helt enkelt.

Har du varit med om det, så vet du redan att motivation inte är en egenskap, något vi har eller inte har. Du har upptäckt att motivation är föränderlig, och påverkbar i såväl positiv som negativ riktning. I den här filmen får du en förklaring till varför det inte alltid är så enkelt att genomföra förändringar:

I kapitel 17 kan du läsa mer om motivation och förändring, och om olika faktorer som har betydelse för förändringen. Du hittar också exempel på några konkreta redskap där. Fler redskap hittar du i modulen om Motiverande Intervju (MI).
i

Läs och reflektera

Läs kapitel 17 i Psykologi för sjuksköterskor och reflektera över en förändring du skulle vilja genomföra i ditt liv, större eller mindre. Vilken är din värderade riktning/målbild? Vad är det som lockar dig på avvägar? Vad behöver du göra mer respektive mindre av för att genomföra och vidmakthålla förändringen? Ladda gärna ner arbetsbladet “Min målbild” som stöd för din reflektion.

Sant eller falskt?

Vill du veta mer?

Ur ett omvårdnadsperspektiv

  • Johnson, J. L., & Morse, J. M. (1990). Regaining control: The process of adjustment after myocardial infarction. Heart and Lung, 19(2), 126-135.
  • Lassenius, O., Arman, M., Söderlund, A., & Wiklund Gustin, L. (2014). Motivation does not come with an ending – it’s the beginning of something new: Experiences of motivating persons with psychiatric disabilities to physical activity. Issues in Mental Health Nursing, 35(9), 713-720. doi:10.3109/01612840.2014.901448

Ur ett psykologiskt perspektiv

  • Maslow, A. H. (1970). Motivation and personality(2 ed.). New York: Harper & Row.
  • Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1984). The transtheoretical approach: Crossing the traditional boundaries of therapy. Malabar, FL: Krieger.
  • I den här föreläsningen beskriver James Prochaska sin och  Carlo DiClemente’s teori och hur man kan stödja människors förändring.