Tema 18

Att leva sig in i andras situation

N

Lärandemål

 • Beskriva på vilket sätt upplevelser av att mötas med förståelse och medkänsla kan ha betydelse för en persons upplevelse av en situation
 • Identifiera kännetecken på medkänsla/medfølelse

Att vara vårdare innebär också att vara medmänniska

Vår medmänsklighet handlar dels om att leva sig in i hur en annan person har det, och att möta personen med medkänsla, värdighet och respekt, dels om att inse att vi själva är människor vars psykologiska reaktioner inte skiljer sig från andras. Att bli berörd av hur en annan människa har det är naturligt, och bidrar till att vi själva kan agera på ett medkännande och respektfullt sätt. Samtidigt är medlidande/medfølelse ett mångfacetterat och komplext fenomen vilket bland annat syns i Gilberts (2009) modell som du får en introduktion till i filmklippet:

Samtidigt som vår förmåga till inlevelse och medkänsla är naturlig och inte kan eller ska undvikas behöver vi vara medvetna om vad det är som sker i dessa situationer för att vi inte skall överväldigas av våra egna reaktioner på ett sätt som vare sig är hjälpsamt för patienten eller oss själva. I kapitel 18 i boken kan du läsa mer om såväl inlevelse och medkänsla, som utmaningar förknippade med detta.

i

Läs och reflektera

Läs kapitel 18 i Psykologi för sjuksköterskor och reflektera över en situation där du mötts av förståelse och medkänsla från en annan person. Hur var det för dig? Vad var det som den andre personen sa eller gjorde som fick dig att känna dig förstådd och bekräftad?

Kanske har du också erfarenheter där du upplevt att andra inte alls kunnat leva sig in i hur du har det. Vad väckte det för tankar och känslor hos dig själv?

Jämför dessa situationer och dra slutsatser om vilken betydelse medkänsla kan ha i en vårdsituation.

Vill du veta mer?

Ur ett psykologiskt perspektiv

Paul Gilbert har utvecklat Compassion Focused Therapy (CFT), CFT. Han menar att människor med psykisk ohälsa behöver mötas av medkännande andra för att få stöd i att också utveckla medkänsla för sig själva. Grundtanken är att medkänsla bidrar till att skapa balans i  det affektreglerande systemet som presenterades i Tema 3. I den föreläsning som du hittar länkar till under Vill du veta mer i Tema 3, tar också upp medkänsla och CFT:

 • Mentalisering är också ett viktigt begrepp. Här kan du läsa mer om det på svenska eller norska 
 • Se också Peter Fonagys presentation på temat.
 • Här kan du läsa mer om medkänsla/medfølelse: Gilbert, P. (2009). The compassionate mind. Oakland: New Harbinger Publications.
 • Sprecher, S., & Fehr, B. (2005). Compassionate love for close others and humanity. Journal of Social and Personal Relationships, 22, 629-651.

Ett omvårdnadsperspektiv på medkänsla/medfølelse:

 • Alexander, K. (2017). A call for compassionate care. Journal of Addiction Nursing, 28(4), 220-223. https://doi.org/10.1097.JAN.0000000000000198
 • Bramley, L., & Matiti, M. (2014). How does it really feel to be in my shoes? Patients’ experiences of compassion within nursing care and their perceptions of developing compassionate nurses. Journal of Clinical Nursing, 23(19/20), 2790-2799. https://doi.org/10.1111/jocn.12537
 • Day, H. (2015). The meaning of compassion. British Journal of Nursing, 24(6), 342-343.
 • Ding, L. (2014). Witnessing exemplary patient care taught me a lesson in compassion. Nursing Standard, 28(44), 31.
 • Eriksson, K. (1994). Den lidande männsikan. Stockholm: Liber.
 • Frampton, S. B., Guastello, S., & Lepre, M. (2013). Compassion as the foundation of patient-centered care: the importance of compassion in action. Journal of Comparative Effectiveness Research, 2(5), 443-455. https://doi.org/10.2217/cer.13.54
 • Gallagher, A. (2015). Reflections on compassion in care. Nursing Ethics, 22(8), 843-844. https://doi.org/10.1177/0969733015619371
 • Hem, M. H., & Heggen, K. (2004). Is compassion essential to nursing practice? Contemporary Nurse, 17(1-2), 19-31.
 • MacLeod, R., & McPherson, K. M. (2007). Care and compassion: Part of person-centered rehabilitation, inappropriate response or a forgotten art?  Disability and Rehabilitation, 29(20-21), 1589-1595.
 • Schantz, M. L. (2007). Compassion. A concept analysis. Nursing Forum, 42(2), 48-55.
 • Straughair, C. (2012). Exploring compassion: implications for contemporary nursing. Part 1. British Journal of Nursing, 21(3), 160-164.
 • von Dietze, E., & Orb, A. (2000). Compassionate care: a moral dimension of nursing. Nursing Inquiry, 7, 166-174