Modul 2: Recovery

Finnes det håp om bedring? 

Vi opplever alle perioder i livet med psykisk uhelse. Både bevisst og ubevisst gjør vi endringer og omprioriteringer som gjør at vi kommer oss opp og videre. Vi sørger for nok søvn, bruker tid i “snekkerboden”, snakker med gode venner, søker ensomheten på fjellet eller driver hard styrketrening. Noen ganger overgår utfordringene vi opplever i og rundt oss, våre umidellbare strategier og vi trenger å jobbe mer strukturert og oppmerksomt med å komme tilbake til et godt liv, med mening og sammenheng.

Alle mennesker har et potensiale både til å vokse og å blomstre!

I denne modulen kan du lære mer om hva recovery er og hvordan du kan støtte andre i en prosess mot et liv med opplevelsen av god psykisk helse. Tidevannsmodellen er en omsorgsteori som er utarbeidet innen psykisk helse, og kan bidra med en forståelsesramme for psykisk lidelse og redskaper for en recoveryorientert praksis.