Modul 3: Motiverende intervju

 Motiverende Intervju (MI) er først og fremst en holdning å møte mennesker med som gjør det lettere for personen på gjennomføre de endringer han eller hun ønsker å gjøre i sitt liv. I tillegg er MI et sett av kunnskaper og ferdigheter som hviler på denne grunnholdningen.  Mi er en samtaleform som bidrar til å hente frem og styrke en persons indre motivasjon til å utvikle og endre seg. Filmene er ment å gi et kort innblikk i hva motiverende intervju er og vår tanke er at det skal vekke interesse for å sette seg nærmere inn i dette gjennom litteratur, undervisning og øvelse.

Noen emner er utelatt, for eksempel ambivalensutforskning og diskrepans. Dette er det mulig å sette seg inn i de litteraturtips som oppgis. 

I denne filmserien vil du få en kort introduksjon av hva motiverende Intervju  er og hva det kan brukes til. Filmene gir en oversikt over noen av de vesentlige elementer i MI.Kanskje gir det inspirasjon til å fordype seg mer temaet.

Vi har i disse filmene valgt å bruke begrepene rådgiver og klient.  Det er mange alternative begreper som kunne vært brukt som: bruker, pasient, veisøker og helsearbeider, hjelper eller behandler.  Motiverende Intervju er den internasjonale betegnelsen som brukes mest og viser til ordene «Inter» og «view» som sammen betyr «å se på sammen». I Norge forbinder vi ofte noe annet med begrepet intervju og mange kaller det i stedet motiverende samtale.