Psykisk helseportal

Är ett projekt som delvis finansierats med pedagogiska utvecklingsmedel från UiT – Norges arktiske universitet, delvis genom att UiT/Campus Narvik, Mälardalens högskola och KoRusNor gett utrymme för deltagande lärare att utveckla undervisningsmaterialet.

Den övergripande målsättningen med projektet var att utveckla en digital plattform för att främja studenters lärande och skapa underlag för fleksibelt lärande utanför campus samt skapa grund för nya och innovativa undervisningsupplägg som stöttar studentaktivt lärande.  Under arbetet med projektet beslöts att portalen skulle publiceras som open access för att också kunna användas, helt eller till delar, såväl vid andra lärosäten, som för kompetensutveckling i klinisk verksamhet, samt för en intresserad allmänhet. De primära målgruppen har dock varit studenter och deras lärare, vilket ligger till grund för portalen utforning.

Prosjektdeltakere

Lena Wiklund Gustin

Lena Wiklund Gustin

Professor, Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik

Jag har en bakgrund som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, psykoterapeut och handledare.  Jag har en 30% tjänst som professor vid UiT, Norges Arktiske Universitet, Campus Narvik där jag medverkat i olika vidareutdanningar med fokus mot rus och psykisk hälsa samt motiverande samtal (MI).

Jag bor i Sverige där jag har programansvar för specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård vid Mälardalens Högskola. Jag är också engagerad i andra utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, dels i undervisning som berör psykisk hälsa, ohälsa och återhämtning, dels i kurser med fokus på  kvalitativa forskningsmetoder.

Johanne T Punsvik

Johanne T Punsvik

Universitetslektor

Jeg er sykepleier, med mesteparten av min praksiserfaring innen rusbehandling. Siden 2016 har jeg jobbet som universitetslektor ved UiT Narvik, hvor jeg er engasjert i videreutdaning i rus og psykisk helse og ulike emner på bachelor i sykepleie.

Turi Enoksen

Turi Enoksen

Rådgiver

Jeg er utdannet rådgiver og 1. lektor i pedagogikk. Jeg er medlem av MINT «motivational Interview network of trainers». Nå arbeider jeg på KoRus-Nord, som er et av syv kompetansesenter for rus finansiert av Helsedirektoratet.

Her arbeider jeg i hovedsak innen tidlig innsats og motiverende samtale. Jeg har tidligere erfaring fra blant annet fra Pedagogisk psykologisk tjeneste og lærerutdanning.

Förutom de projektdeltagare som presenteras nedan, och som utvecklat det material som finns tillgängligt på portalen har följande personer medverkat:

Om bruk av bild- och videomaterial

Om inget annat anges är bilderna i denna läranderesurs hämtade från Colourbox.com

Videor, med undantag av länkade filmklipp, är egenproducerade och/eller utvecklade i samarbete med Result UiT – Norges arktiske universitet.