Psykhjelpen er et unikt samarbeid mellom Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune og Institutt for Psykologi ved Universitetet i Tromsø. Samarbeidet startet opp for 15 år siden med Psykhjelpen på Tvibit.

Psykhjelpen er et psykologisk lavterskeltilbud til Tromsø bys befolkning og inkluderer gravide og småbarnsforeldre, og barn og unge fra 0-20 år.

Psykhjelpen er også en fremtidsrettet praksisarena for viderekomne psykologstudenter under veiledning av psykologspesialister.

Psykhjelpen driftes av 10 studenter og gir årlig et tilbud til om lag 200 brukere. Studentene starter opp i midten september og avslutter i midten av mai. Studentenes arbeid tilsvarer cirka 2,5 årsverk.