Psykhjelpen er organisert under Psykologtjenesten i Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune, og er et unikt samarbeid  mellom Tromsø kommune og Institutt for Psykologi ved Universitetet i Tromsø.

Samarbeidet startet opp for 18 år siden med Psykhjelpen på Helsestasjon for Ungdom på ungdomshuset Tvibit, og har de siste 6 årene blitt utvidet til 4 nye helsestasjoner og nye målgrupper.

Psykhjelpen er et psykologisk lavterskeltilbud til Tromsø bys befolkning og inkluderer gravide og småbarnsforeldre, og barn og unge fra 0-20 år. Psykhjelpen tilbyr psykologisk rådgivning og korttidsterapi.

Psykhjelpen er også en fremtidsrettet praksisarena for viderekomne psykologstudenter under veiledning av 5 psykologspesialister ansatt i Forebyggende helsetjenester.

Psykhjelpen driftes av 10 studenter og gir årlig et tilbud til mellom 150-200 brukere totalt. Psykhjelpen driftes i den perioden studentene er i praksis, det vil si fra medio september til medio mai.  Studentenes arbeid tilsvarer cirka 2 årsverk.