Om Psykhjelpen

Barn og unges psykososiale miljø påvirker både deres fysiske og psykiske helse. I tillegg har mors psykiske og somatiske helse under svangerskapet stor betydning for barnets utvikling og helse. Grunnlaget for en god helse legges altså tidlig i livet.

Forskning viser at tidlig identifisering av problemer og tidlig hjelp er viktige faktorer for å forebygge eller redusere psykiske vansker og sykdom. Tidligere og raskere hjelp er derfor fordelaktig på flere måter. Psykhjelpen er et tverretatlig samarbeid mellom Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune og Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø som tilbyr psykologisk rådgivning for ungdom, barn, småbarnsforeldre og gravide som bor eller oppholder seg i Tromsø. Tiltaket er et lavterskel psykologisk rådgivningstilbud som gis av viderekomne psykologstudenter, under veiledning av psykologspesialist. Tilbudet er gratis, uten venteliste og krever ingen henvisning fra lege.

Psykhjelpen startet med et psykologisk rådgivningstilbud på Helsestasjon for ungdom på ungdomshuset Tvibit i 2003 og har senere blitt utvidet til tre nye helsestasjoner: Psykhjelpen for barna på Tromsdalen helsestasjon og Kvaløysletta helsestasjon, og Psykhjelpen for de minste på Sentrum helsestasjon. Psykhjelpen gir tilbud til om lag 200 brukere hvert år og studentenes arbeid tilsvarer rundt 2,5 årsverk.

Oversikt over hjelpetilbud i Tromsø

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Psykhjelpen januar 2018

Artikler

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=12046&a=2

Psykhjelpen – et lavterskeltilbud

Psykhjelpen for de minste

Mediaomtale i NRK  i forbindelse med oppstarten av Psykhjelpen på Tvibit

https://www.nrk.no/livsstil/psykologihjelp-pa-ungdomshus-1.1314345

https://www.nrk.no/livsstil/marit-og-jan-pa-psyk-hjelpen-1.1314346