Psykhjelpen for barna

Psykhjelpen for barna er et tilbud for barn fra 6 til 13 år. Foreldre og barn kan henvises fra helsesøster. Typiske problemer som det kan søkes hjelp til er sosiale vansker, konflikter, mobbing, tristhet, engstelighet, skolevegring, søvnvansker, uro, sinne og atferdsproblemer.

Psykhjelpen for barna jobber med barnet, med barnet sammen med foreldrene, eller bare med foreldreveiledning. Fokus er på å identifisere og sortere i problemer, tilby individuelt tilpasset støtte og rådgivning, og finne løsninger på aktuelle problemstillinger. I tilfeller der dette ikke er tilstrekkelig kan det være aktuelt å gi et utvidet tilbud. Dersom det er nødvendig tilbys hjelp til å formidle kontakt med eller henvisning til andre aktuelle hjelpetilbud i kommune-og spesialisthelsetjenesten.

Psykhjelpen for barna er lokalisert ved Tromsdalen og Kvaløysletta helsestasjon og er kun et tilbud for barn som sokner til disse to helsestasjonene.

Tromsdalen helsestasjon, Solstrandvegen 19, 9020 Tromsdalen. Time kan bestilles på telefon 776 04 970

Kvaløysletta helsestasjon, Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta. Time kan bestilles på telefon 776 04 870