Barn og Ungdom (6-16 år)

Psykhjelpen for barn og ungdom (6-16 år)

Psykhjelpen for barn og ungdom er et tilbud for barn/ungdom fra 6 til 16 år (grunnskolealder). Foreldre, barn og ungdom kan henvises fra helsesykepleier. Typiske problemer som det kan søkes hjelp for er sosiale vansker, konflikter, mobbing, skolevegring, tristhet, nedstemthet, depresjon, engstelighet, angst, fobier, uro, søvnvansker, sinne og atferdsproblemer.

Psykhjelpen for barn og ungdom jobber med barnet/ungdommen, med barnet/ungdommen sammen med foreldrene, eller bare med foreldreveiledning. Fokus er på å identifisere og sortere i problemer, tilby individuelt tilpasset støtte og rådgivning, finne løsninger på aktuelle problemstillinger, og noen ganger tilby korttidsterapi. I noen tilfeller gis det også et utvidet tilbud i form av noe lengre behandlingsforløp. Dersom det er nødvendig tilbys hjelp til å formidle kontakt med eller henvisning til andre aktuelle hjelpetilbud i kommune-og spesialisthelsetjenesten.

Psykhjelpen for barn og ungdom er lokalisert ved Stakkevollan, Tromsdalen og Kvaløysletta helsestasjon og er et tilbud for barn/ungdom som sokner til henholdsvis Tromsøya (Stakkevollan helsestasjon), fastlandet (Tromsdalen helsestasjon) eller Kvaløya (Kvaløysletta helsestasjon).

Adresse: Utsikten, 9018 Tromsø
Telefon: 776 04 760
Send en e-post til helsestasjonen

Adresse: Solstrandvegen 19, 9020 Tromsdalen
Telefon: 776 04 970
Send en e-post til helsestasjonen

Adresse: Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta
Telefon: 776 04 870
Send en e-post til helsestasjonen

Skroll til toppen