De minste (0-6 år)

Psykhjelpen for de minste (0-6 år)

Psykhjelpen for de minste er et tilbud for foreldre i svangerskaps-, barsel- og småbarnstiden, og sped- og småbarn i aldergruppen 0 til 6 år. Foreldre og barn kan henvises fra jordmor, helsesykepleier, føde- og barselavdelingen, fastlegen eller de kan selv ta kontakt.

Typisk problematikk som det kan søkes hjelp for er angst og bekymringer, nedstemthet og depresjon, søvnvansker, slitenhet,  ensomhet, vanskelige følelser eller tanker etter en krevende fødsel, problemer med å knytte seg til barnet eller utfordringer i samspillet med barnet, parkonflikter, eller bekymringer knyttet til barnet slik som reguleringsvansker (uro, søvn), spisevansker,  temperament, sosial tilbaketrekning, sinne, eller enurese.

Psykhjelpen for de minste fokuserer på å identifisere og sortere problemstillinger, tilby individuelt tilpasset støtte og oppfølging, samt tilby konkrete råd og informasjon om hvordan håndtere de aktuelle utfordringene. I tilfeller der dette ikke er nok tilbys støttesamtaler, korttidsterapi og parterapi. Lengre terapiforløp tilbys i enkelte tilfeller. Ved behov tilbys hjelp til å formidle kontakt med eller henvisning til andre aktuelle hjelpetilbud i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Adresse: Killengrensgate 7-11, 5. etasje (Austadbygget)
Telefon: 911 79 230 (timebestilling i helsestasjonens åpningstid)
Send en e-post til helsestasjonen

Skroll til toppen