Psykhjelpen for de minste

Psykhjelpen for de minste er et tilbud for foreldre i svangerskaps-, barsel- og småbarnstiden, og barn i aldergruppen 0 til 5 år. Foreldre og barn kan henvises fra jordmor, helsesøster, føde- og barselavdelingen, fastlegen eller de kan selv ta kontakt.

Typisk problematikk som det kan søkes hjelp til er angst og bekymringer, nedstemthet og depresjon, søvnvansker, slitenhet,  parkonflikter, ensomhet, tanker og følelser etter en vanskelig fødsel, bekymringer og/eller utfordringer hos barnet (uro, søvn, spisevansker, enurese, temperament, sosial tilbaketrekning), eller vansker med å knytte seg til barnet og samspillsutfordringer.

Psykhjelpen for de minste fokuserer på å identifisere og sortere problemstillinger, tilby individuelt tilpasset støtte og oppfølging, samt komme med konkrete råd og informasjon om hvordan klientene kan håndtere de aktuelle utfordringene. I tilfeller der dette ikke er nok tilbys støttesamtaler, korttidsterapi og parterapi. Lengre terapiforløp tilbys i enkelte tilfeller. Dersom det er nødvendig tilbys hjelp til å formidle kontakt med eller henvisning til andre aktuelle hjelpetilbud i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Psykhjelpen for de minste er lokalisert ved Sentrum helsestasjon, Austadbygget, Killengreens gate 7-11, 9008 Tromsø.

Time kan bestilles i helsestasjonens åpningstider på telefon 911 79 230.

Telefontreffetid på tirsdager fra 08.15 til 09.00 på telfon 476 71 245.