Psykhjelpen for ungdom (16-20 år)

Psykhjelpen for ungdom (16-20 år) er et tilbud for ungdom i videregående skole. Ungdommen kan henvises fra helsesykepleier, fastlegen eller kan selv ta kontakt. Noen ganger er det venner, søsken, foreldre eller lærere som foreslår for den unge å ta kontakt med Psykhjelpen.

Typiske problemer som ungdom søker hjelp for hos Psykhjelpen for ungdom er bekymringer, grubling, nedstemthet, depresjon, sosial angst, prestasjonsangst, selvskading, selvmordstanker, overgrep, sorg, stress, ensomhet, konflikter, mobbing, spiseproblemer, selvtillit og selvfølelse.

Psykhjelpen for ungdom jobber ut fra et ungdomsperspektiv og bidrar med å sortere i problemer og tanker for å finne frem til løsninger sammen med ungdommen. I enkelte tilfeller inviteres også foreldre og søsken med i problemløsningsarbeidet. Noen ganger er dette nok, men ved behov tilbys korttidsterapi eller lengre terapiforløp som går utover de tre til fem timer som vanligvis tilbys.

Ved behov tilbys hjelp til å formidle kontakt med eller henvisning til andre aktuelle hjelpetilbud i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Psykhjelpen for ungdom er lokalisert ved Tvibit Helsestasjon for ungdom, Parkgata 27, 9008 Tromsø.

Time kan bestilles på telefon 776 97 861 / 476 73 456.

Nettside Tvibit: http://tvibit.net/helse/