Psykhjelpen for ungdom

Psykhjelpen for ungdom er et tilbud for ungdom fra 13 til 20 år. Ungdom kan henvises fra helsesøster, fastlegen eller kan selv ta kontakt. Noen ganger er det venner, søsken, foreldre eller lærere som foreslår at ungdommen skal kontakte Psykhjelpen.

Typiske problemer som ungdom søker hjelp for hos Psykhjelpen for Ungdom er bekymringer, grubling, angst, nedstemthet, prestasjonsangst, sosial angst, selvskading, selvmordstanker, overgrep, sorg, stress, ensomhet, konflikter, mobbing, spisevansker, selvtillit og selvfølelse.

Psykhjelpen for ungdom jobber ut fra et ungdomsperspektiv og bidrar med å sortere i problemer og tanker for å finne frem til løsninger sammen med ungdommen. I enkelte tilfeller inviteres også foreldre og søsken med i problemløsningsarbeidet. Noen ganger er dette nok, men ved behov tilbys støttesamtaler og terapi som går utover de tre til fem timer som vanligvis tilbys. Om det viser seg nødvendig, gis det hjelp til å bli videre henvist eller formidle kontakt med andre hjelpetilbud i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Psykhjelpen for ungdom er lokalisert ved Tvibit Helsestasjon for ungdom, Parkgata 27, 9008 Tromsø.

Time kan bestilles på telefon 776 97 861 / 476 73 456.

Nettside Tvibit: http://tvibit.net/helse/