NOR – Rangifer

Om NOR

Nordisk organ for reindriftsforskning (NOR)
Nordiskt organ för rennäringsforskning (NOR)

Simle med kalv

Simle med kalv. Foto: Arne C. Nilssen

 • ble stiftet i 1980 og nedlagt i 2012,
 • hadde Finland, Norge og Sverige som medlemsland,
 • ble drevet med midler fra medlemslandene og etter vedtekter vedtatt av NMR i 2003,
 • hadde kontorsted i Tromsø, Norge.

Organet var et kontakt- og samarbeidsorgan for reindriftsforskning, det vil si forskning om problemstillinger knyttet til reinen som dyr og reindriften som næring og kultur. Formålet var å fremme forskning og forskningssamarbeid til nytte for reindriftsnæringen i de nordiske land. Ved siden av å virke til bedre kontakt mellom næringen og rein- og reindriftsforskerne i landene som var tilknyttet organet, skulle organet gi muligheter for publisering og forskningsinformasjon, både fra medlemslandene og fra andre deler av rein- og reindriftsområdene. Videre skulle organet bidra til kontakt mellom forskerne og forskningsmiljøene i Norden og andre deler av verden. Organets forskningskontakt omfattet både naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

Hovedsatsingsfeltene var:

 • å bidra til kontakt mellom forskningen og reindriftsnæringen,
 • å drive tidsskriftet Rangifer og arrangere regelmessige nordiske forskermøter og samvirke ved internasjonale konferanser,
 • å få til samnordiske seminarer og andre faglige tiltak med deltakere fra flere land,
 • lage materiell og fremstille skrifter om nordisk reindrift og gi info om NORs virksomhet og tjenester,
 • utdele reisestipend til forskerstuderende og forskere ved nordiske institusjoner og gi bidrag til planlegging av forskningstiltak,
 • informere om vanskelig tilgjengelig faglitteratur om rein og reindrift og gi informasjon om forsknings- og forsøksprosjekter innen rein og reindrift,
 • ta initiativ til at artikler og materiell fra ett land spres i de andre nordiske land.
 • å få til kontakt med forskere og deres fagmiljøer med sikte på samordning av prosjekter og informere om finansiering og kontaktmuligheter.