Rangifer online

Rangifer online er gratis tilgjengelig her. Rangifer er det eneste vitenskapelige tidsskriftet med hovedformål å utgi vitenskap om reindrift (som næring og kultur) og arten rein (Rangifer tarandus). Tidskriftet publiserer kvalitetsartikler innen anvendt forskning og grunnforskning og favner om absolutt alle fagområder med relevans for reindriften. Mer om tidsskrifter her.

This entry was posted in NOR-nytt and tagged . Bookmark the permalink.