Bilder fra Sven Skjennebergs arkiv

NORs tidligere sekretær, Sven Skjenneberg, etterlot seg en samling bilder som han overlot til NOR før han døde med ønske om at samlingen skulle gjøres tilgjengelig. Tromsø Museum har sørget for at de 188 skjennergbildene nå ligger ute på nettet 

 Mange av bildene mangler eller har mangelfulle opplysninger. De fleste er fra hans virke som reinforsker ved Statens veterinære laboratorium for Nord-Norge og Statens reinforsøk (fra slutten av 1950-tallet til langt ut på 1970-tallet).

Kom med utfyllende opplysninger!

Dersom du har utfyllende opplysninger, kjenner personer eller steder eller har andre kommentarer til bildene, ber vi deg ta kontakt, enten til NOR eller til Tromsø Museum. Jo flere opplysninger, dess verdifullere blir dokumentasjonen som bildene representerer.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.