Rangifer – alle utgaver fra 1981 til i dag – GRATIS

Rangifer er nå fullstendig tilgjengelig for allmenn bruk (forutsatt kildehenvisning). Alle utgivelser (normal-, spesial- og rapportnr.) fra 1981 til i dag er publisert på nettet. Dette har blitt mulig gjennom et samarbeid mellom utgiveren Nordisk organ for reindriftsforskning (NOR) og Universitetsbiblioteket i Tromsø.

Rangifer er dermed ett av de første tidskriftene som fullt og helt har fulgt opp Forskningsmeldingens signal og Universitets- og høgskolerådets (UHR) oppfordring om åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner. Som det eneste i sitt slag, er tidsskriftet Rangifer fler- og tverrfaglig om emner og problemstillinger knyttet til reinen som dyr og reindriften som næring og kultur. Denne særstilling er dessverre ikke tatt i betraktning av UHR ved dets vurdering av tidsskriftets normalnummer.

Forskerne har som alle andre åpen tilgang til tidsskriftet, og utgiver ser fram til at forskerne fortsetter å publisere i Rangifer.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.