NOR – Rangifer

Available languages: English, Skandinavisk

Pohjoismainen Poronhoidontutkimuselin (NOR)

 • toimisto Tromssassa, Norjassa
 • perustettiin vuonna 1980 ja on muodollisesti Pohjoismaiden ministerineuvoston (NMR – http://www.norden.org/) alainen
 • jäsenmaina Norja, Ruotsi ja Suomi
 • talous perustuu jäsenmaiden maksuihin Pohjoismaiden ministerineuvoston 1992 tekemän päätöksen mukaisesti

  Oulu 1989. Gustaf Åhman, Carl Johan Petersson, Dag Lenvik, Öje Danell, Mauri Nieminen, Olle Omma. Photo: B. Åhman

NOR on poro- ja porotaloustutkijoiden yhteistyöelin ja pyrkii edistämään poroelinkeinon ja tutkijoiden välistä yhteyttä ja auttamaan tieteellisten tutkimustulosten julkaisemisessa ja tutkimuksesta tiedottamisessa, riippumatta siitä, onko tutkimus Pohjoismaista vai muilta poroalueilta. NOR:in tehtäväkenttä kattaa sekä luonnontieteet että yhteiskuntatieteet.

Painopistealueita ovat:

 • edistää tutkimuksen ja porotalouden yhteyksiä
 • julkaista Rangifer-aikakausilehteä ja järjestää pohjoismaisia tutkijakokouksia sekä osallistua kansainvälisiin kokouksiin
 • tiedottaa pohjoismaisesta poronhoidosta ja NOR:n toiminnasta ja palveluista
 • jakaa matka-apurahoja pohjoismaisille opiskelijoille ja tutkijoille
 • tiedottaa muuten vaikeasti tavoitettavasta poro- ja porotalousaiheisesta kirjallisuudesta ja tutkimushankkeista
 • edistää tutkijoitten välisiä yhteyksiä tutkimushankkeiden koordinoimiseksi
 • tiedottaa tutkimuksen rahoitusmahdollisuuksista