Historiikki

Available languages: English, Skandinavisk

Historiikki ja tausta

Maiden välisellä yhteistyöllä poronhoitokysymyksissä on pitkä historia, joka on lähtöisin “Lappekodicillens”- säännöistä vuodelta 1751.

Aloite Pohjoismaisen Porontutkimuselimen perustamiseen tehtiin 1977 “Samarbeidsorganet for same- og reindriftssporsmål”, joka on Pohjoismaisen Ministerineuvoston perustama, missä silloinen Norjan maatalousministeriön sihteeri, Ole K. Sara, esitti vetoomuksen Norjan, Ruotsin ja Suomen hallituksille, että ne asettaisivat valiokunnan (asetettu 1978) laatimaan mietintöä (esitetty 1979) pohjoismaisesta yhteistyöstä poro- ja poronhoitotutkimuksessa. Maat hyväksyivät mietinnön ja NOR perustettiin virallisesti Upsalassa pidetyssä perustavassa kokouksessa 29.10. 1980. Ensimmäinen NOR:n järjestämä pohjoismainen tutkijakokous pidettiin 1981 Hemavanissa Ruotsissa. Samana vuonna aloitettiin tieteellinen julkaisusarja, Rangifer, jonka toimittaja oli yhdistyksen sihteeri.

Sven Skjenneberg ja Bengt Westerling. 1981. Kuva B. Åhman

Tarmokkaasta Ole K. Sarasta, silloisesta poronhoidonasioiden johtajasta Norjassa, tuli NOR:n ensimmäinen puheenjohtaja. Työjärjestys, joka hyväksyttiin ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa 24. 2. 1981, tarkistettiin 19. 1. 1989, kun Grönlanti tuli mukaan 1988. NOR työskentelee itsenäisenä järjestönä, vaikka se muodollisesti on Pohjoismaisen Ministerineuvoston alainen. Maatalousministeriö hyväksyi NOR:n säännöt 1992 ja ne astuivat voimaan 1.1.1993. Myöhemmin on hyväksytty tavoite- ja strategiasuunitelma NOR:n toiminnalle. Sihteerinä vuoteen 1994 asti toimi Sven Skjenneberg Norjasta. Hänellä olt toimisto Harstadissa. Vuonna 1994 toimisto muutti Tromssaan.

NORin työ on riippuvainen edustajista ja varajäsenistä, jotka harjoittavat poronhoitoa ja samanaikaisesti työskentelevät Pohjoismaiden yhteistyön hyväksi. Yhteistyöelin on myös riippuvainen valittujen edustajien pysyvyydestä. Kahdeksan puheenjohtajaa on johtanut NORia vuodesta 1980 – 2009. Puheenjohtajat ovat olleet 10/1980 – 1/1985: Ole.K.Sara, Norja; 1/1985 – 1/1991: Bengt Westerling, Suomi; 1/1991 – 4/1994: Öje Danell, Ruotsi: 4/1994 – 3/1996: Karstein Bye, Norja; 3/1996 – 3/1998: Sven Nikander, Suomi; 3/1998 – 2/200: Christine Cuyler, Gröönlanti; 2/2000 – 4/2003; Öje Danell, Ruotsi; 4/2003 – 5/ 2005: Inge E. Danielsen, Norja; 5/2005 – 3/2007 Mauri Nieminen, Suomi; 3/2007 – 6/2009: Öje Danell, Ruotsi; 6/2009 – 3/2011: Inge E. Danielsen, Norja.

NOR:n tunnuksen on piirtänyt norjalainen taiteilija Terje Grøstad.