Tavoitteet ja strategia

Available languages: English, Skandinavisk

NOR:N TAVOITTEET JA STRATEGIASUUNNITELMA

NOR:n tarkoitus on eritelty säädöksissä, joissa on päätetty, että NOR on Pohjoismainen tieteellinen yhteistyöelin poroelinkeinon edistämiseksi Pohjoismaissa. Vuotuinen työsuunnitelma perustuu säädöksiin ja voimassa oleviin tavoitteisiin ja strategiasuunnitelmaan.

Tavoite ja strategiasuunitelma

Tavoite 1 Edistää tutkimusyhteistyötä ja pohjoismaista poronhoitoon liityvää tutkimusta
Osatavoite 1a) Mahdollistaa poroelinkeinoon liittyvä tieteellinen julkaisutoiminta
Strategia
Toimittaa Rangiferlehteä niin että perustutkimus ja poronhoitoon liityvä soveltava tutkimus huomioidaan
Osatavoite 1b) Luoda kokoontumismahdollisuuksia tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita poroelinkeinosta
Strategia
(i) Järjestää säännöllisiä pohjoismaisia tutkijakokouksia sekä auttaa järjestämään kansainvälisiä konferensseja
(ii) Jakaa matka-apurahoja tutkijakokouksiin, konferensseihin tai opintovierailuihin osallistuville opiskelijoille ja tutkijoille
Osatavoite 1c) Edistää konkreettista tutkimusyhteistyötä
Strategia
(i) Jakaa apurahoja pieniin projekteihin/esitutkimuksiin
(ii) Avustaa suurempien pohjoismaisten tutkimushankkeiden suunnittelussa
(iii) Tutkia ja tiedottaa rahoitusmahdollisuuksista yhteispohjoismaisissa hankkeissa
Osatavoite 1d) Tiedottaa meneillä olevista hankkeista ja auttaa tutkijoita saamaan relevanttia tietoa
Strategia
(i) Ylläpitää Reinref-tietokantaa vaikeasti saatavan tiedon löytämiseksi
(ii) Pitää “Nordisk prosjektkatalog” ajan tasalla
(iii) Välittää ajankohtaista tietoa tutkimuksista ja tutkimusyhteisöistä Internetissä
(iv) Sihteeri matkustaa saadakseen suoran yhteyden tutkijoihin tutustuakseen heidän tutkimusyhteisöihin ja tiedottaakseen rahoitusmahdollisuuksista
Tavoite 2 Välittää tietoa tutkimuksen, elinkeinon ja hallinnon/neuvonnan välillä Pohjoismaissa
Osatavoite 2a) Parantaa tiedonvaihtoa Pohjoismaissa tutkimuksen ja elinkeinon välillä
Osatavoite 2b) Parantaa tiedonvaihtoa Pohjoismaissa tutkimuksen ja hallinnon/ neuvonnan välillä
Strategia
(i) Huolehtia julkaisujen ja informaation levittämisestä Pohjoismaissa
(ii) Huolehtia paikallisten yhteispohjoismaisten seminaarien ja ammatillisten kokouksien pitämisestä, joissa olisi osanottajia useammasta maasta.
Osatavoite 2c) Osallistua omalla tuotannolla ja välityksellä
Strategia
Niin pitkälle kun voimavarat riittävät tuottaa materiaalia ja kirjoituksia pohjoismaiselle porotaloudelle
Tavoite 3 Tehdä NOR:n toiminta tunnetuksi tutkimusyhteisöissä ja elinkeinolle
Strategia
(i) Ajankohtaisen informaation välittäminen NOR:sta Internetissä eri kielillä
(ii) Laatia esitet NOR:n toiminnasta ja palveluista

Tavoite- ja strategiasuunitelmaa toteuttaa vuoden toimintasuunitelma.