Rangifer

Available languages: English, Skandinavisk

Rangifer-lehti

Forside tidsskriftetRangifer on Pohjoismaisen Porontutkimuselimen kansainvälinen tieteellinen julkaisu, joka julkaistiin ensimmäisen kerran 1981. Vuodesta 2008 (28. vuosikerta) Rangifer toimitetaan jatkossa etupäässä sähköisessä muodossa –ISSN: 1890-6729. (Ohjeita kirjoittajille). Vaatimukset korkeatasoisista artikkeleista eivät muutu. Aikaisemmin julkaistut artikkelit (useimmat) ovat saatavissa pdf- muodossa.

Maailman ainoa

Rangifer on maailman ainoa tieteellinen julkaisu, joka ainoastaan käsittelee pohjoisten märehtijöiden kasvatusta, hoitoa ja biologiaa ja julkaisee alkuperäisiä julkaisemattomia tutkimustuloksia, review-artikkeleita ja yhteenvetoja kaikista aiheista, jotka liittyvät poroon ja poronhoitokulttuuriin ja -teollisuuteen, sekä tutkimustuloksia muista pohjoisista märehtijöistä. Rangiferin perustaminen oli tärkeä sillä se mahdollisti tieteellisten julkaisujen edellä mainittujen aiheiden julkaisemisen ja helpotti tutkimustulosten saatavuutta.

Jatkossa erikoisnumerot ja raportit ovat luultavasti saatavina painettuina. Mahdollisesti myös normaalit numerot julkaistaan painettuina ainoastaan muutamana kappaleena.

Rangifer on rekisteröity kansainvälisissä tietokannoissa mm Biosis, Biological Abstracts, CAB ja Agris.

Rangifer Special Issue
Vuonna 1986 julkaistiin ensimmäinen erikoisnumero, joka koostui 1985 pidetyn neljännen kansainvälisen poro/karibu symposiumin aineistosta. Rangifer julkaisu nr. 17, 2007 on 11 NACW Jasperissa, Kanadassa 2006 ja nr 18 on 12 AUC Jakutiassa, Sakha, Venäjällä 2007.

Julkaisuja erikoisnumerossa 7, 11 – 16 ja muita artikkeleita Rangiferissa on saatavissa pdf- muodossa. Joitakin julkaisuja on saatavissa suoraan NOR:n sihteeriltä rolf.e.haugerud@uit.no

Rangifer report
Rangifer report –julkaisu koostuu pääosin materiaalista, joka on koottu NOR:n järjestämistä kokouksista. Rangifer report -sarjan ensimmäinen numero julkaistiin 1995.
Viimeksi julkaistu no 13 (Rangifer Report no.13, 2009) sisältää yhteenvedon Luulajassa, Ruotsissa tammikuussa 2009 pidetystä viidennestätoista Pohjoismaisen konferenssin poron ja poronhoidon tutkimuksesta.
Luultavasti tulevia erityisnumeroita ja raportteja on saatavana painettuina. Oletettavasti normaalit numerot painetaan paperille mutta rajoitetussa määrin.