Julkaisut

Available languages: English, Skandinavisk

Julkaisut

NOR:n omat julkaisut:

Rangifer online ISSN 1890-6729
Rangifer ISSN 0333-256X
Rangifer Special Issue ISSN 0801-6399
Rangifer Report ISSN 0808-2359

Enemmän Rangiferista linkissä Rangiferista

Julkaisuja yhteistyössä NOR:n kanssa

TemaNord 1999: 510 Reindrift i Nordvest-Europa 1999- biologiske muligheter og begrensninger. Kirjoittajat: H.K. Dahle, Ö. Danell, E. Gaare ja M. Nieminen. 116 sivua. Nordisk Ministerråd, Kobenhavn. 1999. ISBN 92-893-0290-9. Tilataan suoraan Pohjoismaiselta Ministerineuvostolta http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=1999:510.

Stiftelsen for samfunns- og naeringslivsforskning (SNF) – http://www.snf. no/
SNF Report No. 59/1998. E. Moxnes, Ö. Danell, E. Gaare, J. Kumpula. Reindeer husbandry: Natural variation and measurement error. (Osaraportti projektista Förvaltning av reinbeten under usikkerhet). 42 sivua. SNF, Bergen. 1998. ISBN 82-7296-938-6. Tilataan SNF, Breiviken 2, NO-5035 Bergen.

Pohjoismainen Porontutkimuselin (NOR) ja A/S Landbruksforlaget. 1997.
Porolaidunten kasvillisuus. Toimittajat B. Ekendahl ja K. Bye 112 sivua.
Kirjassa kuvataan 60 porolle tärkeätä laidunkasvia ja siinä on pitkä alkukappale poronhoidon ekologisesta perustasta Pohjoismaissa ja poron ruokavaliosta ja ruuansulatuksesta. Porolaidunten kasvillisuus on siksi oppikirja poronhoidon resurseissta ja miten poro käyttää laidunkasveja. Tekstin on kirjoittanut C. Warenberg ja Ö. Danell (Ruotsi), E. Gaare (Norja) ja M. Nieminen (Suomi) Kirja on kuvitettu värikuvilla ja piiroksilla. Sitä saa tilaamalla Paliskuntain Yhdistykseltä ISBN 82-529-2145-0.