Toimitus

Available languages: English, Skandinavisk

Rangiferin toimitus

Julkaisija: Pohjoismainen Poronhoidontutkimuselin (NOR)
Toimittaja: Rolf Egil Haugerud
Osoite: Senter for samiske studier
Teorifagbygget, Hus 2, Plan 2
Universitetet i Tromsø
N-9037 Tromsø
Norja

Söhköposti: nor.rangifer@sami.uit.no
Puhelin: (47) 776 46909
Fax: (47) 776 45510
Pankkitilinumero: 4760 5692776
Organisaationumero: NO 974 810 867 (NOR)

Tomitusneuvosto

Tukeakseen NOR:n toimitusta NOR:n työvaliokunta (AU) on päättänyt että

1) perustetaan Rangiferin toimitusneuvosto (Editorial board) joka koostu NOR:n asiantuntijoista ja varajäsenistä.

2) lisäksi perustetaan toimittajalle neuvoa antava elin (Editorial advisers) joka koostuu eri alojen asiantuntijoista edustaen eri maantieteellisiä alueita.

Uusi toimitusneuvosto (Editorial board) koostuu seuraavista henkilöistä:

Norja: Kari Anne Bråthen, Öysten Holand, Johnny-Leo Jernsetten

Ruotsi: Öje Danell, Åsa Nordin, Birgitta Åhman

Suomi: Juhani Kettunen, Mauri Nieminen, Antti Oksanen

Toimitusneuvoston jäsenillä on laajaa ammatillista ymmärrystä porosta ja porotaloudesta. He edustavat seuraavia tutkimusaloja: kasvitiedettä, porotaloutta yleisesti, taloutta, tuotantoa, fysiologiaa, eläinlääketiedettä, laiduntilanetta ja ekologiaa, poronhoitoa, jalostusta, petotutkimusta, antropologiaa ja perinnetietoa.

Neuvoa antavina toimittaijna (Editorial advisers) tarkoitetaan tutkijoita (sekä pohjoismaisia että ei pohjoismaisia) joilla on alan asiantuntemusta ja ovat kiinnostuneita porosta (peurasta tai karibusta) ja poronhoidosta. Jotkut edellä mainituista eivät ehkä ole suoranaisti kiinnostuneita porotutkimuksesta, mutta heillä on ammatillista asiantuntemusta porosta eläintieteellisessä/ekologisessa yhteydessä tai poronhoidosta kulttuurisena ja ekologisena tekijänä.