NORs sekretær gikk av 1. februar 2012 – NOR blir nedlagt

Les avskjedsintervju med NORs sekretær publisert i Reindriftsnytt nr. 4-2011, s. 43.

Siden intervjuet ble gjort, er det følgende nyheter om NOR, om sekretærstillingen, om NORs kontor i Tromsø, og om organisasjonen NOR:

De nordiske landbruksdepartementene stenger NORs kontor i Tromsø når nåværende sekretær alderspensjoneres. Ingen ny sekretær blir tilsatt. Den oppgitte grunnen til denne situasjonen er at Finnland ikke lenger vil betale det årlige bidraget til NOR på kr. 220 000,-. Dette skjer mot viljen til representantene fra reinnæring og forskning i NORs styre og generalforsamling.

På NORs siste årsmøte ble det foreslått at forskningsspørsmålene om rein og reindrift blir lagt til Nordisk kontaktorgan for jordbruks- og matforskning (NKJ), dessuten ble departementene anmodet om å be NJF opprette en seksjon for reindrift. Departementene vil fortsette samarbeid om reindriften i Norden gjennom en næringspolitisk ordning styrt av departementene på 2-års basis. Ordningen skal bl.a. ivareta gjennomføring av konferanser som retter seg mot forskere, reindriften og næringslivet. Den formelle nedleggelsen av NOR ble etter departementale føringer annonsert på NORs siste årsmøte i oktober 2012. NOR er dermed i prinsippet nedlagt selv om den formelle nedleggelsen må skje gjennom Nordisk Ministerråd.

Samtidig ble det bestemt at tidsskriftet Rangifer fortsetter som vitenskapelig tidsskrift for rein og reindrift. Fra og med volum 33 er Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utgiver, se nettsidene om Rangifer.

Skrevet i Forskning, NOR-nytt | Kommentarer er skrudd av for NORs sekretær gikk av 1. februar 2012 – NOR blir nedlagt

Rangifer – alle utgaver fra 1981 til i dag – GRATIS

Rangifer er nå fullstendig tilgjengelig for allmenn bruk (forutsatt kildehenvisning). Alle utgivelser (normal-, spesial- og rapportnr.) fra 1981 til i dag er publisert på nettet. Dette har blitt mulig gjennom et samarbeid mellom utgiveren Nordisk organ for reindriftsforskning (NOR) og Universitetsbiblioteket i Tromsø.

Rangifer er dermed ett av de første tidskriftene som fullt og helt har fulgt opp Forskningsmeldingens signal og Universitets- og høgskolerådets (UHR) oppfordring om åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner. Som det eneste i sitt slag, er tidsskriftet Rangifer fler- og tverrfaglig om emner og problemstillinger knyttet til reinen som dyr og reindriften som næring og kultur. Denne særstilling er dessverre ikke tatt i betraktning av UHR ved dets vurdering av tidsskriftets normalnummer.

Forskerne har som alle andre åpen tilgang til tidsskriftet, og utgiver ser fram til at forskerne fortsetter å publisere i Rangifer.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Rangifer – alle utgaver fra 1981 til i dag – GRATIS

Bilder fra Sven Skjennebergs arkiv

NORs tidligere sekretær, Sven Skjenneberg, etterlot seg en samling bilder som han overlot til NOR før han døde med ønske om at samlingen skulle gjøres tilgjengelig. Tromsø Museum har sørget for at de 188 skjennergbildene nå ligger ute på nettet 

 Mange av bildene mangler eller har mangelfulle opplysninger. De fleste er fra hans virke som reinforsker ved Statens veterinære laboratorium for Nord-Norge og Statens reinforsøk (fra slutten av 1950-tallet til langt ut på 1970-tallet).

Kom med utfyllende opplysninger!

Dersom du har utfyllende opplysninger, kjenner personer eller steder eller har andre kommentarer til bildene, ber vi deg ta kontakt, enten til NOR eller til Tromsø Museum. Jo flere opplysninger, dess verdifullere blir dokumentasjonen som bildene representerer.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Bilder fra Sven Skjennebergs arkiv

Forskningsarkiv – Umeå

Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek har tillsammans med Ájtte publicerat en presentation av 100.000 sidor digitaliserade arkivhandlingar rörande samiskt liv och arbete. De digitala bilderna är tillgängliga hos Ájtte eller Forskningsarkivet. Presentationen, som även innehåller litteraturtips och länkar, finner du här

Skrevet i Forskning | Kommentarer er skrudd av for Forskningsarkiv – Umeå

Rangifer online

Rangifer online er gratis tilgjengelig her. Rangifer er det eneste vitenskapelige tidsskriftet med hovedformål å utgi vitenskap om reindrift (som næring og kultur) og arten rein (Rangifer tarandus). Tidskriftet publiserer kvalitetsartikler innen anvendt forskning og grunnforskning og favner om absolutt alle fagområder med relevans for reindriften. Mer om tidsskrifter her.

Skrevet i NOR-nytt | Merket med | Kommentarer er skrudd av for Rangifer online

Nytt institutt i Kautokeino

University of the Arctic Institute for Circumpolar Reindeer Husbandry åpnes i Kautokeino 24. mars 2011. Registrering.

Skrevet i Forskning | Merket med , | Kommentarer er skrudd av for Nytt institutt i Kautokeino

Nye nettsider

NOR – Rangifer – oppdatering av nettsider 20.02.2013.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Nye nettsider