NORs general secretary retires 1st February 2012

There is an interview (in Norwegian) with the general secretary in the journal Reindriftsnytt (News of Reindeer Husbandry in Norway), no. 4, 2011, pp. 43-45

Since the interview was done, there are news about NOR; the position as Secretary, the office in Tromsø and the Council itself.

The Nordic Ministries of Agriculture close Nordic Council for Reindeer Research (NOR)’s office in Tromsø when the present secretary retires. The given reason is that Finland no longer will pay the yearly  economic contribution of Norwegian kroner 220 000,- from 2012. Against the will of reindeer husbandry in Scandinavia and reindeer researchers in the Nordic area, the ministries use the Finnish decision to close NOR as a council for research matters.

At NOR’s last yearly meeting in October 2012, NOR was formally closed as an organisation and the research questions were said to be handled in the future by the Nordic Coucil for Research in Agriculture and Food (NKJ). The intention is also to have a department for reindeer husbandry at the Nordic Research Organisation NJF. The ministries will continue cooperation in Nordic reindeer husbandry by implementing conferences, meetings and information for researchers, the reindeer husbandry and reindeer business. The arrangements will be organized by the ministries, led by them on a 2-year leg. The formal closure of NOR was announced through ministry decisions although the official closure has to be done through the Nordic Council of Ministers (NMR). 

About the journal Rangifer: At NORs annual general meeting in October 2012, the formal closure of NOR was announced. However, it was decided that the publication of Rangifer will continue. The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Reindeer Husbandry Unit, has now taken over the publication responsibility. New editor-in-chief is Birgitta Åhman (Professor in Reindeer Husbandry, SLU) and new editor is Eva Wiklund (Associate Professor in Meat Science, SLU).

Posted in NOR-news, Research | Comments Off on NORs general secretary retires 1st February 2012

NOR’s secretary general retires 1st February 2012

There is an interview (in Norwegian) with the general secretary in the journal Reindriftsnytt (News of Reindeer Husbandry in Norway), no. 4, 2011, pp. 43-45

Since the interview was done, there are news about NOR; the position as Secretary, the office in Tromsø and the Council itself.

The Nordic Ministries of Agriculture close Nordic Council for Reindeer Research (NOR)’s office in Tromsø when the present secretary retires. The given reason is that Finland no longer will pay the yearly  economic contribution of Norwegian kroner 220 000,- from 2012. Against the will of reindeer husbandry in Scandinavia and reindeer researchers in the Nordic area, the ministries use the Finnish decision to close NOR as a council for research matters. Instead there will be a political organisation directly under the ministries, led by them on a 2-year leg. The new organisation is supposed to manage political meetings, conferences, information etc.

In the view of the ministries, the scientific journal for reindeer and reindeer husbandry, Rangifer, is sadly enough, of little or no importance in the new organisation. However, there will be taken steps trying to save Rangifer.

This new development is tragic for reindeer husbandry research and its importance for research based knowledge for reindeer husbandry and its management. To stand against urban pressures on resources in reindeer grazing lands, independent research is of vital importance, f. inst. seen in the last cases at Swedish courts.

Posted in Uncategorized @fi | Comments Off on NOR’s secretary general retires 1st February 2012

NORs sekretær gikk av 1. februar 2012 – NOR blir nedlagt

Les avskjedsintervju med NORs sekretær publisert i Reindriftsnytt nr. 4-2011, s. 43.

Siden intervjuet ble gjort, er det følgende nyheter om NOR, om sekretærstillingen, om NORs kontor i Tromsø, og om organisasjonen NOR:

De nordiske landbruksdepartementene stenger NORs kontor i Tromsø når nåværende sekretær alderspensjoneres. Ingen ny sekretær blir tilsatt. Den oppgitte grunnen til denne situasjonen er at Finnland ikke lenger vil betale det årlige bidraget til NOR på kr. 220 000,-. Dette skjer mot viljen til representantene fra reinnæring og forskning i NORs styre og generalforsamling.

På NORs siste årsmøte ble det foreslått at forskningsspørsmålene om rein og reindrift blir lagt til Nordisk kontaktorgan for jordbruks- og matforskning (NKJ), dessuten ble departementene anmodet om å be NJF opprette en seksjon for reindrift. Departementene vil fortsette samarbeid om reindriften i Norden gjennom en næringspolitisk ordning styrt av departementene på 2-års basis. Ordningen skal bl.a. ivareta gjennomføring av konferanser som retter seg mot forskere, reindriften og næringslivet. Den formelle nedleggelsen av NOR ble etter departementale føringer annonsert på NORs siste årsmøte i oktober 2012. NOR er dermed i prinsippet nedlagt selv om den formelle nedleggelsen må skje gjennom Nordisk Ministerråd.

Samtidig ble det bestemt at tidsskriftet Rangifer fortsetter som vitenskapelig tidsskrift for rein og reindrift. Fra og med volum 33 er Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utgiver, se nettsidene om Rangifer.

Posted in Forskning, NOR-nytt | Comments Off on NORs sekretær gikk av 1. februar 2012 – NOR blir nedlagt

Rangifer – free online

All earlier issues of the journal Rangifer (normal, special, reports) are now available free online, see current number or archive.

Posted in NOR-news, Research | Comments Off on Rangifer – free online

New articles in Rangifer normal issue – Rangifer (1), 2011

Rangifer vol 32 (1), normal issue 2011 is available with 14 articles at free access.

Arnoldus Schytte Blix, John Ness, Hans Lian Experiences from 40 years of muskox (Ovibos moschatus) farming in Norway

Anna Olofsson, Öje Danell, Birgitta Åhman, Pär Forslund Carcass records of autumn-slaughtered reindeer as indicator of long-term changes in animal condition

 Shane P. Mahoney, Jackie N. Weir, J. Glenn Luther, James A. Schaefer, Shawn F. Morrison Morphological change in Newfoundland caribou: Effects of abundance and climate

 Sara C. McCarthy, Robert B. Weladji, Christine Doucet, Paul Saunders Woodland caribou calf recruitment in relation to calving/post-calving landscape composition

Eva Wiklund, Lisbeth Johansson Water-holding capacity, colour stability and sensory characteristics in meat (M. longissimus dorsi) from reindeer fed two different commercial feeds

Samuel Roturier Sami herders’ classification system of reindeer winter pastures – A contribution to adapt forest management to reindeer herding in northern Sweden

Mauri Nieminen, Harri Norberg, Veikko Maijala Mortality and survival of semi-domesticated reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.) calves in northern Finland

 Eva Wiklund Microbiological shelf life of fresh, chilled reindeer meat (M. longissimus dorsi)

 Patrik Lantto The establishment of a scientific field: The history of reindeer husbandry research in Sweden 1900-1970

 Ingrid Sommerseth Archaeology and the debate on the transition from reindeer hunting to pastoralism

 Kirsi Muuttoranta, Asko Mäki-Tanila Selection decisions among reindeer herders in Finland

 Hallvard Haanes, Knut H. Røed, Olav Rosef Sex-biased dispersal in a northern ungulate population

 Jean J. Lauvergne, Mauri Nieminen Genetic polymorphism of adult reindeer coat colour in a herding cooperative in Finnish Lapland

 Birgitte Ulvevadet Problems and challenges for user participation: The system of representation in reindeer husbandry in Norway

Posted in NOR-news, Research | Comments Off on New articles in Rangifer normal issue – Rangifer (1), 2011

Rangifer Special Issue No. 19-2011

This edition is both in print and online and contents the proceedings of the 12th North Amercan Caribou Workshop, Happy Valley – Goose Bay, Newfoundland and Labrador, Canada, 2-5 November, 2008.

Posted in Meetings, NOR-news, Research | Comments Off on Rangifer Special Issue No. 19-2011

Rangifer – alle utgaver fra 1981 til i dag – GRATIS

Rangifer er nå fullstendig tilgjengelig for allmenn bruk (forutsatt kildehenvisning). Alle utgivelser (normal-, spesial- og rapportnr.) fra 1981 til i dag er publisert på nettet. Dette har blitt mulig gjennom et samarbeid mellom utgiveren Nordisk organ for reindriftsforskning (NOR) og Universitetsbiblioteket i Tromsø.

Rangifer er dermed ett av de første tidskriftene som fullt og helt har fulgt opp Forskningsmeldingens signal og Universitets- og høgskolerådets (UHR) oppfordring om åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner. Som det eneste i sitt slag, er tidsskriftet Rangifer fler- og tverrfaglig om emner og problemstillinger knyttet til reinen som dyr og reindriften som næring og kultur. Denne særstilling er dessverre ikke tatt i betraktning av UHR ved dets vurdering av tidsskriftets normalnummer.

Forskerne har som alle andre åpen tilgang til tidsskriftet, og utgiver ser fram til at forskerne fortsetter å publisere i Rangifer.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Rangifer – alle utgaver fra 1981 til i dag – GRATIS

Slides – photographs by Sven Skjenneberg

The photos are available at Tromso Museum

Posted in Uncategorized @en | Comments Off on Slides – photographs by Sven Skjenneberg

Bilder fra Sven Skjennebergs arkiv

NORs tidligere sekretær, Sven Skjenneberg, etterlot seg en samling bilder som han overlot til NOR før han døde med ønske om at samlingen skulle gjøres tilgjengelig. Tromsø Museum har sørget for at de 188 skjennergbildene nå ligger ute på nettet 

 Mange av bildene mangler eller har mangelfulle opplysninger. De fleste er fra hans virke som reinforsker ved Statens veterinære laboratorium for Nord-Norge og Statens reinforsøk (fra slutten av 1950-tallet til langt ut på 1970-tallet).

Kom med utfyllende opplysninger!

Dersom du har utfyllende opplysninger, kjenner personer eller steder eller har andre kommentarer til bildene, ber vi deg ta kontakt, enten til NOR eller til Tromsø Museum. Jo flere opplysninger, dess verdifullere blir dokumentasjonen som bildene representerer.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bilder fra Sven Skjennebergs arkiv

Research grants

Grants for Reindeer Husbandry Research are announced by the Norwegian Reindeer Husbandry Development Fund (RUF). Deadline for applying is 15 February 2011.  More information.

Posted in Research | Comments Off on Research grants