Sekretariat

Available languages: English, Suomi

SEKRETARIAT/KONTOR

Kontoret i Tromsø er stengt.

Henvendelser kan rettes til

Marit Jane Myklevold
Avdelingsdirektør
Landbruks- og matdepartementet
Landbrukspolitisk avdeling
Seksjon reindrift
Postboks 8007 Dep.
N – 0030 OSLO
Tlf: 47 22 24 92 63
Fax: 47 22 24 95 56Mobil: 91 61 73 82
marit.myklevold@lmd.dep.no

Tidligere sekretær: Rolf Egil Haugerud (pensjonert fra 1. februar 2012) kan nås på epostadr. r-e-hau@frisurf.no og på mobiltelefon 41416833.