Stipend

Available languages: English, Suomi

NOR stipend til studenter og forskere

NORs årsmøte har bestemt at budsjettposten stipend nullbudsjetteres f.o.m. regnskapsåret 2008 inntil videre som midlertidig tiltak for å bedre NORs økonomi.