Rangifer

Rangifer onlineTidsskriftet RangiferForside tidsskriftet

Rangifer er det eneste vitenskapelige tidsskriftet med hovedformål å utgi vitenskap om reindrift (som næring og kultur) og arten rein (Rangifer tarandus). Tidskriftet publiserer kvalitetsartikler innen anvendt forskning og grunnforskning og favner om absolutt alle fagområder med relevans for reindriften. Fra og med 2008 (Vol. 28) utkommer tidsskriftet som nettidsskrift ISSN 1890-6729 med forløpende publisering av aksepterte artikler. Rangifer som åpent nettidsskrift, skal fortsatt være et tidsskrift av høy vitenskapelig kvalitet. Rangifer ble utgitt av Nordisk organ for reindriftsforskning (NOR) i perioden 1981-2012. Tidsskriftet utgis nå av Sveriges Lantbruksuniversitet. Tidsskriftet er gratis og åpent tilgjengelig (Open Access) på nettet. I tidsskriftet finner du fagfellevurderte artikler fra ulike fagområder med tilknytning til rein og reindrift og fra relaterte forhold om andre nordlige hovdyr. Tidsskriftet utgir upubliserte artikler, oversiktsartikler og småartikler.

Rangifer – er registrert i internasjonale databaser for vitenskapelige utgivelser som Biosis, Biological Abstracts, CAB og Agris.

Rangifer normalnr. ISSN 0333-256X (papirutgaven) utkom regulært i perioden 1981 til 2007 og finnes trykt t.o.m. 2010. Allerede fra starten av la NOR vekt på at tidsskriftet skulle holde mål for vanlig, vitenskapelig kritikk. De første årene var de fleste artiklene skrevet på skandinavisk og finsk med sammendrag på engelsk. Tidsskriftet ble helt engelskspråklig fra 1991.

Rangifer spesialnr. ISSN 0801-6399 utkom med det første nummeret i 1986, fra den internasjonale rein/caribou-konferansen i Whitehorse, Canada, i 1985. Spesialnumrene dekker vanligvis konferanser om rein og/eller reindrift, men har også utgitt avhandlinger (nr. 11, 1999) og monografier (nr. 8, 1993). Den siste utgivelsen (nr. 20, 2012) er fra den 13. North American Caribou Workshop (NACW) i Winnipeg, Manitoba, Canada, i 2010.

Rangifer report ISSN 0808-2359. Det første nummer av rapportserien ble publisert i 1995 (fra NORs konferanser 1993 og 1994). De tidligste NOR-konferansene (1981-1991) ble dokumentert ved bilag/tillegg til Rangifer normalnummer eller som egne spesialnummer. Rangifer report er hovedsaklig ment for utgivelse av foredrag og postere presentert på NORs egne reinforskermøter/-konferanser, men har også publisert fra Arctic Ungulate Conferences (1999 og 2003) og gitt ut sluttrapport fra NORs prosjekt “Reinbeiter under usikkerhet” (nr. 8, 2003). Program og sammendrag fra den siste NOR-konferansene i Tromsø 2010 finnes i nr 14, 2010.

Alle utgivelser av Rangifer (normal-, spesial- og rapportnr.) finnes nå gratis tilgjengelig i Rangifer arkiv