Bestilling

Available languages: English, Suomi

Rangifer tilgjengelighet

– på lager og abonnement

Rangifer er et vitenskapelig tidsskrift, nå med “Open Access”-det vil si gratis – tilgjengelighet.

Fra og med vol. 28 (2008) opphørte Rangifers ordinære abonnementsordning, og tidsskriftet er heretter hovedsakelig et nettidsskrift (ISSN 1890-6729). I tidsskriftets arkiv finnes alle tidligere utgivelser fritt tilgjengelig. Mange enkeltartikler i Rangifer (PDF) kan også lastes fritt ned fra nettstedet her

Fortsatt vil utgaver av spesialnr og rapporter komme i trykt form. Nye trykte og tidligere utgivelser (så langt opplagene rekker) må bestilles særskilt.

Ved bruk av artikler fra tidskriftet må det refereres til forfatterne og tidskriftets årgang og sidetall. Artiklene er vurdert av faglige konsulenter (fagfellevurdert).

Bestillingsadresse/epostadresse:Rangifer/Nordisk organ for reindriftsforskning (NOR)
Senter for samiske studier
Universitetet i Tromsø
N-9037 Tromsø, Norge
epost: nor.rangifer@sami.uit.no
Tlf.: (47) 776 46909
Fax: (47) 776 45510

Bankforbindelse:
Sparebank1 Nord-Norge, 9298 Tromsø
Bankkontonr.: 4760 5692 776
EBANnr.:NO89 4760 5692 776
Swift: SNOWNO22